75. urodziny ks. Bpa Gerarda Kusza

Odezwa biskupa
gliwickiego zapraszająca do dziękczynienia


za 75 lat życia
i posługę biskupa pomocniczego Gerarda Kusza


 


      Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia!


 


     Wspólnota naszej Diecezji
Gliwickiej trwa na wdzięcznej modlitwie, ogarniającej pierwszego w jej dziejach
biskupa pomocniczego. Skłaniają do tego dwie ważne okoliczności: 23
października br. biskup Gerard ukończył 75. rok życia, a 15 listopada - Ojciec
Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnionej funkcji w związku z
osiągnięciem wieku emerytalnego. Czas wyznaczył moment naszego zgromadzenia się
wokół Osoby Dostojnego Jubilata, by wyrazić naszą wdzięczną pamięć i serdeczne
zapewnienie o bliskości i serdecznej modlitwie.


     Z uczuciem głębokiej
satysfakcji wspomnieć wypada drogę, jaką wybrał nasz rodak z Dziergowic.
Uformowany został w swej dojrzałej i katolickiej rodzinie, czas nauki szkolnej
ukierunkował na wybór drogi do kapłaństwa i przez przyjęcie święceń kapłańskich
w 1962 r. związał się z Diecezją Opolską, której wiernie służył jako wikariusz,
prefekt Seminarium Duchownego i zarazem notariusz Kurii. Po zdobyciu
specjalistycznego wykształcenia w dziedzinie katechetyki i pedagogiki przez długie
lata był wykładowcą tych przedmiotów w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska
Opolskiego, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego. Uwieńczeniem tego dojrzewającego etapu kapłańskiej
służby była nominacja na biskupa pomocniczego: od 1985 r. w Diecezji Opolskiej,

a po ustanowieniu naszej Diecezji Gliwickiej - jako jej pierwszy biskup
pomocniczy u boku biskupa Jana Wieczorka. Dziś czerpiemy w obfitości z jego
darów, które wypracował dla dobra Kościoła partykularnego i dziękujemy za
pasterską postawę, tworzoną przez minione półwiecze. Zdobyte doświadczenie,
znajomość problemów naszego Kościoła Diecezjalnego, jak też spraw całego
Kościoła w Polsce będzie jeszcze długo owocowało obecnością naszego
Biskupa-Seniora w naszej wspólnocie.


     Naszą wdzięczność w sposób
szczególny będziemy mogli wyrazić w uroczystość Chrystusa Króla, 23 listopada
br. w katedrze gliwickiej podczas Mszy św. o godz. 12.30, której będzie
przewodniczył Biskup-Jubilat, a Kościół Diecezjalny otaczać Go będzie żywą
modlitwą.


Do udziału w Eucharystii zapraszam bardzo
serdecznie wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych
świeckich. Swoje zaproszenie kieruję także do dzieci i młodzieży, nauczycieli i
katechetów, którzy są szczególnie bliscy sercu i posługiwaniu Biskupa Gerarda.
Zapraszam poczty sztandarowe i delegacje z parafii naszej diecezji.


 


+ Jan Kopiec


Biskup Gliwicki