Akt przyjęcia

JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA I PANA


 


Nieśmiertelny Królu Wieków,
Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym
1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,
oto my, Polacy, stajemy przed Tobą, by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu
Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.


 


Wyznajemy wobec nieba
i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do
nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe
czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską
i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.


 


Pragnąc uwielbić majestat
Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj
nam Chryste!


- W naszych
sercach  - Króluj nam Chryste!


- W naszych
rodzinach - Króluj nam Chryste!


- W naszych
parafiach - Króluj nam Chryste!


- W naszych
szkołach i uczelniach - Króluj nam Chryste!


- W środkach
społecznej komunikacji - Króluj nam Chryste!


- W naszych
urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku - Króluj nam Chryste!


- W naszych
miastach i wioskach - Króluj nam Chryste!


- W całym
Narodzie i Państwie Polskim - Króluj nam Chryste!


 


Błogosławimy Cię
i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:


- Za niezgłębioną
Miłość Twojego Najświętszego Serca ­- Chryste nasz Królu, dziękujemy!


- Za łaskę chrztu
świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami - Chryste
nasz Królu, dziękujemy!


- Za macierzyńską
i królewską obecność Maryi w naszych dziejach - Chryste nasz
Królu, dziękujemy!


- Za Twoje wielkie
Miłosierdzie okazywane nam stale - Chryste nasz Królu, dziękujemy!


- Za Twą wierność mimo
naszych zdrad i słabości - Chryste nasz Królu, dziękujemy!


 


Świadomi naszych win
i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy,
a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem
Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie
wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich
jego spraw.


Pokornie poddajemy się
Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze
życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:


- Przyrzekamy bronić
Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę -  Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!


- Przyrzekamy pełnić
Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień -  Chryste nasz Królu,
przyrzekamy!


- Przyrzekamy
troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie
dzieci - Chryste nasz Królu, przyrzekamy!


- Przyrzekamy budować
Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie - Chryste nasz
Królu, przyrzekamy!


- Przyrzekamy czynnie
angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw - Chryste nasz
Królu, przyrzekamy!


Jedyny Władco państw,
narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących!
Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie
podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne
z Prawami Twoimi.


Chryste Królu,
z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi,
a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami.
Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas
doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.


 


W imię miłości bratniej
zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się
sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego
prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na
dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.


 


Panie Jezu Chryste, Królu
naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.


 


Niech Twój Święty Duch
zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas
w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od
zła i dokonuje naszego uświęcenia.


 


W Niepokalanym Sercu Maryi
składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej
Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się
powierzamy.


 


Króluj nam Chryste! Króluj
w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie - na większą chwałę
Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę
i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości
i pokoju.


 


*  *  *


Oto Polska w 1050.
rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.


 


Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na
wieki wieków. Amen.