Ciekawsze dzieła sztuki sakralnej w kościele Świętej Trójcy w Koszęcinie

Obrazy:

„Legenda o
kościółku św. Trójcy oraz cudów z nim związa
nych"
anonimowego autora. Obraz przedstawia 8 scen związanych
z obja­
wieniami.
Pod każdą sceną wierszowane opisy w języku polskim.

Obraz Matki Boskiej
Różańcowej, zawieszony na ścianie obok lewego

ołtarza bocznego ze
św. Dominikiem i Różą Limańską oraz ze scena­mi
przedstawiającymi Tajemnice Różańcowe. Prawdopodobnie
namalowany i podarowany przez Ojców Dominikanów z
Boronowa.

Obraz ludowy
przedstawiający Trójcę Świętą znajduje się w górnej
części ołtarza głównego. Malowany na desce.

Obraz św. Barbary
zawieszony na ścianie, na prawo obok drzwi wejściowych -
współczesny.

Obraz św. Dominika z
Dzieciątkiem zawieszony po lewej stronie chóru

muzycznego -
współczesny.

Obraz –
„Zwiastowanie” – ludowy.

Obrazy olejne
„Drogi Krzyżowej” zawieszone w nawie głównej kościoła –
dar przeora zakonu Ojców Franciszkanów z Góry Świętej
Anny.

Malowidła - na
planie krzyża - na deskowanym suficie nawy głównej
przedstawiają
:
Świętą Rodzinę, Św. Franciszka z Asyżu, św. Jadwigę
Śląską oraz Anioła z szarfą, na której

napis: „Gloria in
excelsis Deo".