Dekret o odpustach zupełnych

Nr
2064/12/A

 

Dekret o odpustach zupełnych na Rok Wiary w
diecezji gliwickiej

W
nawiązaniu do dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 5 października 2012 r.
o odpustach na Rok Wiary, trwający od 11 października 2012 r. do 24 listopada
2013 r., w sprawie możliwości uzyskania odpustu zupełnego na terenie diecezji
gliwickiej
w tymże Roku Wiary, postanawiam co następuje.

Wierni
odpowiednio usposobieni, a więc w duchu prawdziwej skruchy za własne grzechy,
wzbudziwszy wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od każdego grzechu, także
powszedniego, po sakramentalnej spowiedzi, przyjęciu Komunii Świętej
i modlitwie w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać jeden raz w ciągu dnia
odpust zupełny (dla siebie lub ofiarować go za zmarłych na sposób
wstawiennictwa)
w
następujących okolicznościach i miejscach:

 

1. Za każdym razem,
gdy będą uczestniczyć w co najmniej trzech konferencjach misji świętych lub
trzech wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II lub artykułów
Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym
miejscu;

 

2. Za każdym razem,
gdy odbędą pielgrzymkę do wskazanych poniżej miejsc świętych i wezmą udział w
nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz" i
„Wyznaniem Wiary", wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.

 

Jako
miejsca święte w diecezji gliwickiej, za nawiedzenie których można uzyskać
odpust zupełny, wyznaczam:

 

Katedra
św. Ap. Piotra i Pawła w Gliwicach

Bazylika
Matki Bożej Pokornej w Rudach

Sanktuarium
pw. Wniebowzięcia NMP w Lubecku

Kościół
pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach

Kościół
pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu

Kościół
pw. Św. Anny w Zabrzu

Kościół
pw. Św. Mikołaja w Lublińcu

Kościół
pw. Św. Mikołaja w Pyskowicach

Kościół
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie

Kościół
pw. Św. Katarzyny w Toszku.

 

Aby umożliwić
wiernym skorzystanie z możliwości zyskania odpustu zupełnego w/w kościoły
powinny być otwarte w dogodnych dla wiernych godzinach.

Warto
z tego powodu na czas trwania Roku Wiary organizować w nich częstsze adoracje
(nawet całodzienne) Najświętszego Sakramentu oraz codzienne sprawowanie
sakramentu pokuty w wyraźnie wyznaczonych godzinach, podanych do wiadomości
wiernych.

Jednocześnie
przypominam, że wspomniany dekret Penitencjarii Apostolskiej postanawia, że
wierni mogą uzyskać odpust zupełny za każdym razem, gdy
odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich czy katakumb
chrześcijańskich.

 

3. Za każdym razem,
gdy w dniach wskazanych poniżej zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub
Liturgii Godzin, dodając odmówienie „Wyznania Wiary".

 

Jako
dni, w których we wszystkich kościołach i kaplicach
diecezji gliwickiej
można uzyskać odpust zupełny, wyznaczam:

 

8 grudnia 2012 r. - uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

13 stycznia 2013 r. - święto Chrztu Pańskiego

29 czerwca 2013 r. - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła

14 września 2013 r. - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

24 listopada 2013 r. - uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, zakończenie Roku Wiary

 

4. Jeden raz, w
dniu dowolnie wybranym przez każdego wiernego, w którym nawiedzi chrzcielnicę
lub - gdy jej nie ma - miejsce własnego chrztu i odnowi przyrzeczenia
chrzcielne.

 

5. Ponadto postanawiam, że w
dniu zakończenia Roku Wiary 24 listopada 2013 r., w kościele katedralnym w
Gliwicach, udzielę błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

 

6. Odpust zupełny mogą także
uzyskać wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w uroczystych nabożeństwach
odprawianych w wyznaczonych dniach (więźniowie, chorzy i osoby w podeszłym
wieku oraz ci, którzy sprawują nad nimi opiekę w szpitalach, hospicjach i
innych domach opieki), jeśli będą się jednoczyć duchowo podczas transmisji
telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca
Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią we własnym domu, lub tam, gdzie
się znajdują (jeśli to możliwe, w kaplicy szpitalnej lub innej) „Ojcze nasz" i
Wyznanie Wiary" oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary i ofiarują
Bogu swe cierpienia i trudy życia.

 

7. Udzielam jednocześnie
wszystkim spowiednikom sprawującym w Roku Wiary sakrament pokuty w świątyniach
wyznaczonych w punkcie 2. uprawnienia do rozgrzeszania w zakresie
sakramentalnym z cenzury latae sententiae nie zdeklarowanej i nie
zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej (związanej z przestępstwem przerwania ciąży -
aborcji - por. kan. 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego).

 

+ Jan
Kopiec

Biskup Gliwicki

 

Gliwice, dnia 12 listopada 2012
r.