Duszpasterstwo

Ks. Proboszcz Jan Matla

Ksiądz Jan Matla został mianowany na proboszcza parafii Trójcy Świętej w Koszęcinie dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wieczorka w maju 2002 roku. Urodził się 1 lutego 1960 roku w Zabrzu, w parafii Świętej Teresy. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej uczył się w Liceum Ogólnokształcącym nr IV w Zabrzu - Rokitnicy, gdzie zdaje maturę. Następnie kończy Studium Automatyki Elektronicznych Urządzeń Elektrowni Jądrowych, a następnie do lipca 1982 roku pracuje „pod ziemią” w kopalni „Sośnica” jako automatyk urządzeń taśmowych. W 1982 roku – podczas stanu wojennego – rozpoczyna studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Jana Wieczorka w dniu 11 czerwca 1988 roku w Zabrzu, w kościele pw. Św. Józefa. Jako wikary pracował najpierw w Pyskowicach – Parafia pw. Św. Mikołaja, następnie w parafiach: św. Anny w Zabrzu, Chrystusa Króla w Gliwicach i w parafii św. Antoniego w Tworogu. I z tego miejsca zostaje mianowany Proboszczem, prawie sąsiedniej Parafii (dzieli je tylko las, odległość 14 km).

Przedstawiony wyżej biogram aktualnego Proboszcza Parafii Trójcy Świętej w Koszęcinie jest bardzo krótki, żeby nie powiedzieć hasłowy. Ale tylko tyle - na moje nalegania – uzyskałem od księdza Proboszcza Jana Matli. Koszęcińskie „karty” życiorysu są już zapisywane w koszęcińskiej Parafii pw. Św. Trójcy. Odnowienie kapliczki św. Jana Chrzciciela i przywrócenie jej po dziesięcioleciach niebytu dawnego, związanego z tradycją i religijnością blasku, to jakby symboliczny początek pracy i służby dla „Trójcy Świętej” w Koszęcinie. Księdzu proboszczowi Janowi Matli przyda się „cywilny fach”, bowiem oprócz posługi duszpasterskiej, jest - szczególnie w tej parafii - potrzebny zmysł techniczny i organizacyjny.

Autor: Jan Myrcik