Intencje 27.11. - 04.12.2016

SOBOTA    26.11.

16.00

Adoracja

16.30

Ku czci Trójcy Świętej, z podz. za wszelkie
łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Eugenii i Henryka Szymków z ok. 45
lat małż.

 

1 NIEDZIELA
ADWENTU
     27.11.

7.30

Za + Krystynę Stanchły - od Róży św. Teresy z
Avila

9.30

Suma - Ku czci św.
Katarzyny w int. Kolejarzy i ich Rodzin oraz za ++ Kolejarzy

15.30

Nieszpory

16.00

Za + męża Henryka Bambynek w pam.ur.

 

PONIEDZIAŁEK     28.11.

17.00

Roraty - Za + męża Karola Famuła w pam.ur., ++ z
rodzin Famuła i Bietka

 

WTOREK     29.11.

17.00

Roraty - I - Za + Józefa Mastalerz - od Siostry
i Chrześniaczki z Rodziną

II - Za + Marię Pluta w 30 d.po ś.

 

ŚRODA     30.11.     ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA

6.45

Roraty - O łaskę nawrócenia dla zatwardziałych
grzeszników

 

I CZWARTEK      01.12.

17.00

Roraty - Do Chrystusa Arcykapłana w int. kapłanów
i o nowe powołania

 

I PIĄTEK     02.12.

7.00

Do NSPJ w int. Parafian i o nawrócenie
grzeszników

17.00

Roraty - Za ++ rodziców Ulfik i Kwiring, męża Narcyza,
syna Leona, wnuka Marcina, Agnieszkę Ziora, pokr.

 

I SOBOTA    03.12.    
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO

16.00

Adoracja i
Różaniec

16.30

Ku czci Trójcy Świętej, z podz. za wszelkie
łaski, z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Klary Bambynek w 75 ur. i Alfreda
Bambynek w 50 ur.

 

2 NIEDZIELA
ADWENTU
     04.12.     [ŚW. BARBARY]

7.30

Za + Tadeusza Kandorę - od Heleny Bryniarskiej
oraz Pawła i Barbary Petyla

 9.30

Suma - Ku czci św.
Barbary w int. Górników i ich Rodzin oraz za ++ Górników

15.30

Nieszpory

16.00

Za + mamę Krystynę Stanchły w pam.ur.