Komunikat: ustawa o handlu w niedziele

KOMUNIKAT BISKUPÓW DIECEZJI: GLIWICKIEJ, OPOLSKIEJ, SOSNOWIECKIEJ ORAZ
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W SPRAWIE POPARCIA INICJATYWY USTAWODAWCZEJ USTAWY O OGRANICZENIU
HANDLU W NIEDZIELE.

       

        Bracia i
Siostry!

        Dnia 2
czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy
o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne
podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe - z „Solidarnością" na
czele - oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców.

        Postulowana
w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie
kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla
wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

Drodzy Diecezjanie!

        Mając na
uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia
niedzieli oraz jej wartości kulturowej - jako pasterze naszych diecezji -
zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez
podjęcie akcji zbierania podpisów. Więcej informacji na ten temat oraz wzór
deklaracji popierającej wspomniany projekt znajdziemy w dzisiejszym
numerze „Gościa Niedzielnego". Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy
oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie
i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia,
a także w Parafialne Zespoły Caritas.

Jeśli ta inicjatywa
ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, to- w myśl zawołania
utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do
sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach
Śląskich - może doprowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej". Nie ulega
wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej
wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia
zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać
się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej
i narodowej.

        Bracia i Siostry!

        Mamy
nadzieję, że po skutecznie przeprowadzonej akcji zbierania podpisów i przekazania
ich do Sejmu, Parlament Rzeczypospolitej przyjmie ustawę, która przywróci polskiemu
społeczeństwu niedzielę zasadniczo wolną od pracy. Skutecznym i społecznie zaakceptowanym
funkcjonowaniem tej zasady cieszy się od lat wiele krajów europejskich, a wśród
nich m.in. Austria, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Francja oraz Wielka Brytania.
Co więcej, w Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji tego
państwa jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej. Wydaje się, że także my
powinniśmy przyjąć odnośnie do niedzieli rozwiązania podobne jak w wielu
nowoczesnych krajach Europy!

        Wszystkim, zarówno
zaangażowanym, jak i popierającym to przedsięwzięcie własnym podpisem, a tym
samym angażującym się w obronę świętowania niedzieli - dnia dla Boga i dla
rodziny, z serca błogosławimy: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

                                                                   Szczęść
Boże!

 

Gliwice - Opole - Sosnowiec - Katowice, 14 czerwca 2016
r.

 

        Podpisali:

† Andrzej Czaja, Biskup Opolski

† Jan Kopiec, Biskup Gliwicki

† Grzegorz Kaszak, Biskup Sosnowiecki

† Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki