List KEP odnośnie Światowych Dni Młodzieży

LIST EPISKOPATU
POLSKI
o
przygotowaniach do ŚDM Kraków 2016

 

Umiłowani w
Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Przeżywane dziś święto Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem
Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra Biskupa Rzymu, a
jednocześnie Matka i Głowa wszystkich
kościołów świata
. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego
Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są Światowe
Dni Młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. W tym samym czasie
Kościół w naszej Ojczyźnie będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.
W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja ze
współczesnością. Sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to,
co nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na
ziemiach polskich.  Ukazując zaś młodym
jej wielowiekowe dzieje i stawiając za wzór świadków: świętych i męczenników -
możemy ożywić w sobie odpowiedzialność i troskę o kształt wiary i jej miejsce w
przyszłości.

1.  
Czym są Światowe
Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe
spotkania młodych z całego świata, którzy gromadzą się w jednym miejscu, by
wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Wyrosły one z troski świętego Jana Pawła II,
który niestrudzenie przemierzał ziemię, by szukać młodych ludzi i z ojcowską
miłością wychodził im naprzeciw. „Szukałem was, a wy przyszliście do mnie". Ta
wędrówka wspólnoty Kościoła przez miasta i kontynenty trwa nieprzerwanie od
trzydziestu lat. Włączają się w nią kolejne pokolenia młodych całego świata.

2.  
Dlaczego Kraków?

Papież Franciszek zaprosił młodzież do
Krakowa, gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia, które jest skutecznym
lekarstwem dla poranionych młodych serc. Wraz z Ojcem Świętym przychodzimy
dziś, drodzy młodzi, by zaprosić Was na spotkanie z Chrystusem. On jest
odpowiedzią na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się, że w
wielkiej wspólnocie Kościoła zatracicie swą indywidualność i poczucie wolności.
Kościół młodych jest barwny, różnorodny i fascynujący, i dla każdego znajdzie
się w nim miejsce. Jesteście jego ważną częścią. Światowe Dni Młodzieży mogą
stać się dla Was początkiem niezwykłej przyjaźni z Chrystusem. Tak, jak wierni
apostołowie Bożego Miłosierdzia - święta Siostra Faustyna i święty Jan Paweł II
- w krakowskich Łagiewnikach doświadczycie, że tylko miłość wyzwala i leczy, a
w miłosierdziu jest jedyna nadzieja i ocalenie.

3.  
Nie tylko Kraków i
nie tylko młodzi

Stworzenie młodym przestrzeni do spotkania
z Jezusem jest misją nas wszystkich. Przygotowanie tego wyjątkowego święta
wiary, doświadczenia powszechności, różnorodności i bogactwa Kościoła to - jak
mówił święty Jan Paweł II - „poważne duchowe zadanie". „Aby [ŚDM] był owocny,
potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w
parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach oraz kościelnych wspólnotach
młodzieżowych" - podkreślał. Główne spotkanie młodych z Papieżem w Krakowie
poprzedzą odbywające się w całej Polsce Dni w Diecezjach. To będzie pierwsze
zetknięcie młodzieży świata z naszą kulturą, religijnością, pięknem naszego
kraju, gościnnością rodzin, które otworzą przed pielgrzymami drzwi swoich
domów. Na drodze przygotowań do ŚDM, Dni w Diecezjach są zarówno „ostatnią
prostą", jak i swoistym prologiem, zapowiedzią radosnych przeżyć, które czekają
ich w Krakowie. Wszyscy jesteśmy gospodarzami tego dzieła, dlatego dziś razem
dorastamy do tego, by we wspólnocie młodych całego świata dzielić się naszym
doświadczeniem wiary i otwierać na świadectwo dawane przez innych.

4.  
Nie za dwa lata,
tylko już od dziś

W trosce o to, by przygotowania do
Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego miejsca we
wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego
zaangażowania w to dzieło i służące mu programy duszpasterskie. Od tegorocznej
Niedzieli Palmowej przeżywamy pielgrzymkę symboli ŚDM: Krzyża i ikony Matki
Bożej. Docierają one wszędzie: nie tylko do kościołów i na miejskie place, ale
też do wiosek dziecięcych, domów pomocy społecznej, na uczelnie, do szkół,
hospicjów i więzień. To czas łaski dla całego Kościoła w Polsce. Od tego, jak
go przeżyjemy, zależą przyszłe owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

5.  
Zaproszenie do
współpracy

Przychodzimy dziś do Was, rodzice i
wychowawcy, i prosimy: rozmawiajcie z młodymi! Wraz z nimi z pokorą szukajcie
odpowiedzi na ich niepokoje i wątpliwości. Niech czas przygotowań do ŚDM będzie
dla Was czasem odkrywania radości dzielenia się świadectwem życia i wiary.

Zwracamy się do Was, duszpasterze i
katecheci. Szeroko otwierajcie drzwi przed młodymi, stwórzcie im przestrzeń, by
mogli w pełni cieszyć się perspektywą Światowych Dni Młodzieży w Polsce i byli
dumni z tego, że są ich gospodarzami. Bądźcie ich wiernymi towarzyszami na
drodze dojrzewania do tej roli.

Stajemy przed Wami, chorzy i cierpiący.
Jesteście cennym skarbem Kościoła. Wasz krzyż jest dla młodych ludzi znakiem
jedności i ofiary. Z pokorą prosimy, oddawajcie go w cichym geście miłości za
młodych Polaków, którzy poszukują sensu życia, nierzadko dotkliwie raniąc się
po drodze. W Waszych cierpieniach ukryta jest przemieniająca moc uzdrawiania
ich serc.

Zwracamy się do Was, siostry i bracia ze
zgromadzeń zakonnych, wspólnot kontemplacyjnych, grup modlitewnych. Wspierajcie
modlitwą dzieło Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Otoczcie jej płaszczem
młodych ludzi, by na drodze przygotowań do tego wielkiego święta wiary z
radością i zdumieniem odkrywali miłość Chrystusa, która leczy, podnosi z
upadków i nadaje smak życiu.

Prosimy Was, drodzy młodzi, wyruszcie na
szlak przygotowań duchowych, zaangażujcie się w prace wolontariatu ŚDM i
zaproście na tę drogę Waszych rówieśników, którzy być może pozostają z dala od
Jezusa i Jego Kościoła.

Pokornie prosimy też wszystkich o otwarcie
w odpowiednim czasie swoich domów i wsparcie materialne, aby młodzi, którzy
zechcą wziąć udział w tym wydarzeniu, doświadczyli piękna naszej staropolskiej
gościnności i braterskich serc.

6.  
Zawierzenie dzieła
ŚDM wstawiennictwu świętych patronów

Patronami międzynarodowego spotkania
młodych w Polsce są święty Jan Paweł II i święta Siostra Faustyna. Tym żarliwym
Apostołom Bożego Miłosierdzia zawierzamy Kościół w Polsce, przygotowujący się
do ŚDM w 2016 roku, a zwłaszcza ludzi młodych. Niech za ich wstawiennictwem
doświadczają uzdrawiającej mocy orędzia, które z krakowskich Łagiewnik roznosi
się na cały świat.

Maryjo,
Matko Miłosierdzia, módl się za nami.

Święty
Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta
Siostro Faustyno, módl się za nami.

 

Na
czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży udzielamy wszystkim pasterskiego
błogosławieństwa.

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi Polski