Nawiedzenie Ikony Świętej Rodziny

W
Roku Rodziny w parafiach naszej Diecezji pielgrzymuje Ikona Świętej Rodziny. Również
i u nas, każda rodzina, każda osoba samotna, każdy dom, może przyjąć pod swój
dach Ikonę.

Zachęcam
do rodzinnej i osobistej modlitwy, zanoszonej wraz ze Świętą Rodziną. Mamy o co
prosić, mamy za co dziękować, mamy też za co przepraszać. Być może w codziennym
zabieganiu, nieporozumieniach, zmęczeniu, nie przyjdzie nam to nawet do głowy.
Wizyta Ikony Świętej Rodziny jest okazją, by na chwilę się zatrzymać i pomodlić
się. To, czego nie potrafimy osiągnąć naszym wysiłkiem, warto polecić przez Jej
wstawiennictwo.

Ikonę
przyjmujemy na 1 dzień. Do Ikony dołączony jest tekst wieczornej modlitwy
rodzinnej, warto z niego skorzystać. Ale przecież tyle jest modlitw! Tylko trzeba
chcieć.

Ikona
przekazywana jest na Mszy św. o 17.00. Rodzina, bądź osoba, która przyjmuje
Ikonę we wtorek, przekazuje ją dalej dopiero w czwartek. Jeżeli uzgodnicie między
sobą przekazanie Ikony, wtedy nie trzeba jej przynosić do kościoła, ale wtedy
bardzo proszę o poinformowanie o tym.

Dzień
przyjęcia Ikony można ustalić w Zakrystii.

Życzę
Wam wszystkim radości z tego nawiedzenia, umocnienia sił i rodzinnych więzi,
oraz wszelkich łask uproszonych przez wstawiennictwo Świętej Rodziny.

Proboszcz