Odezwa Biskupa Gliwickiego w sprawie CARITAS


Odezwa Biskupa
Gliwickiego


w sprawie zagrożeń dla
pracy Caritas Diecezji Gliwickiej


 


Drodzy Diecezjanie !


 


W dzisiejszą niedzielę kierujemy
nasze spojrzenie w stronę krzyża i cierpiącego na nim Chrystusa; w stronę Tego,
który „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi
być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się
podobnym do ludzi (...) który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do
śmierci, i to śmierci krzyżowej" (Flp 2, 6-8).


Chrystus obecny we wspólnocie
Kościoła cierpi także i dzisiaj w jego członkach. Każdego dnia spotykamy się z
ludzkim cierpieniem; z chorymi, niepełnosprawnymi, prześladowanymi za wiarę, a
nawet mordowanymi za swoje przekonania religijne.


Apostoł Narodów przypomina, że
Chrystus nie tylko nie jest obojętny na los tych, którzy uginają się pod
brzemieniem cierpienia, ale sam stał się jednym z nich, aby swoim
uniżeniem cierpiących i poniżonych podźwignąć. Podobnie i Kościołowi nie
jest obojętny los ludzi w potrzebie. Od zarania jego dziejów troska
o ubogich należy do głównych zadań całej wspólnoty. Współcześnie Kościół
wypełnia zadanie miłosierdzia przez instytucję „Caritas" oraz inne placówki i
dzieła dobroczynne.


W diecezji gliwickiej od 22 lat
Caritas pochyla się nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Prowadzi dla
nich szereg placówek i form działalności, które niosą pomoc  w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
Należą do nich zespoły pielęgniarek Stacji Opieki Caritas, które pielęgnują
chorych w miejscu ich zamieszkania a także grupy fizjoterapeutów, którzy
usprawniają osoby z różnymi dolegliwościami w gabinetach
rehabilitacyjnych. Rocznie korzysta z ich pomocy 13 tysięcy pacjentów.
Ta imponująca, samarytańska posługa cieszy się dużym i stale rosnącym zapotrzebowaniem
społecznym a także wdzięcznością osób, które z niej korzystają.


Z niepokojem obserwujemy, że to
piękne i mądre dzieło naszego lokalnego Kościoła zostało poważnie zranione
przez fakt odrzucenia przez NFZ w Katowicach oferty wszystkich Stacji Opieki
Caritas na długoterminową opiekę domową oraz ograniczenie dostępu do stanowisk
usprawniania we wszystkich placówkach rehabilitacyjnych. Informował o tym
dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej w komunikacie z dnia 26. czerwca br. Ta
okoliczność zmusza nas do likwidacji lub drastycznego ograniczenia działalności
placówek oraz zwolnienia wielu zasłużonych i dobrze wyszkolonych pracowników
medycznych. Jako pasterz diecezji bardzo nad tym ubolewam.


Działalność lecznicza Caritas
Diecezji Gliwickiej stanowiła przykład cennych inicjatyw społecznych, wspaniale
uzupełniających pracę służb publicznych i w pełni zasługiwała na wsparcie ze
strony państwa w duchu zasady pomocniczości.


Pomimo braku przychylności ze strony
organów administracji publicznej, gliwicka Caritas nadal będzie sprawowała
opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi; potrzebuje jednak Waszej pomocy.
Dlatego zwracam się do Was Drodzy Diecezjanie z prośbą o wsparcie. W
przyszłą niedzielę (21.09.) we wszystkich kościołach naszej diecezji odbędzie
się specjalna zbiórka do puszek na pomoc dziełom miłosierdzia prowadzonym przez
Caritas Diecezji Gliwickiej. Za Wasze zrozumienie i hojność z góry składam
serdeczne Bóg zapłać.


Niniejszym, przy tym ważnym apelu,
kieruję słowa podziękowania pod adresem tych, którzy przez 22 lata ofiarnie
służyli chorym i niepełnosprawnym pracując pod znakiem Caritas. Niech Bóg
bogaty w miłosierdzie przyjmie Waszą posługę jako zadatek wiecznej nagrody.
Wyrazy głębokiej wdzięczności składam również na ręce władz samorządowych za
wieloletnie wsparcie, dzięki któremu pracownicy Caritas mogli służyć chorym
i niepełnosprawnym mieszkańcom naszych miast, a szczególnie wiosek.
Dziękuję również za deklarację dalszej współpracy w posłudze osobom
niesamodzielnym.


Korzystając z okazji zapraszam
wszystkich pracowników, wolontariuszy oraz przyjaciół Caritas Diecezji
Gliwickiej na doroczną pielgrzymkę do naszego Sanktuarium w Rudach w sobotę 4
października br. o godz. 11.00, gdzie przed wizerunkiem Matki Boskiej Pokornej
będziemy prosić Boga o pomoc i błogosławieństwo dla wszystkich dzieł
miłosierdzia w naszej diecezji.


 


Wasz
Biskup


 Jan Kopiec