Odezwa przed święceniami kapłańskimi 2015


ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO


W ZWIĄZKU Z TEGOROCZNYMI ŚWIĘCENIAMI
KAPŁAŃSKIMI


 


Drodzy
Współbracia Kapłani,


Drodzy
Diecezjanie!


Zbliżający się koniec roku
szkolnego i akademickiego na wyższych uczelniach wyznacza również radość
każdego Kościoła Diecezjalnego z faktu święceń nowych prezbiterów. Ten rytm
naszego posługiwania potwierdza prawdę, że cały Kościół żyje ustawicznym
podejmowaniem zadań zbawczych przez nowe pokolenia kandydatów, którzy wyrazili
wolę służenia swym życiem Jezusowi Chrystusowi. Jako wspólnota stajemy z
ufnością wiary wobec Boga, który wiernie wypełnia swoje dzieła w każdym czasie
dla dobra każdego człowieka i posługuje się człowiekiem. Uroczystość święceń
kapłańskich w diecezji powinna przyczynić się więc do odnowienia radości wiary i
umocnienia nadziei - w pierwszym rzędzie w tych wielkodusznych sercach, którym
Bóg zawierza swoje posłannictwo, ale wraz z nimi także w nas, tworzących Święty
Kościół Diecezjalny Gliwicki. Za każdą decyzją związania swego życia z
posłannictwem Bożym kryją się rozliczne doświadczenia żywego i autentycznego
daru zjednoczenia z Bogiem, który ogarnia nasze życie i ofiarowuje nam nie do
ogarnięcia posłannictwo świadków mocy Bożego Błogosławieństwa w świecie i dla
świata. I za te decyzje Bogu Najwyższemu składamy dzięki.


Także
w tym roku Boża Opatrzność pozwala nam cieszyć się nowymi kapłanami dla naszej
diecezji, absolwentów wspólnego, Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium
Duchownego w Opolu. Będzie ich tylko czterech. To już znak, że trzeba nam
bardziej przekonująco włączyć się do troski o wzbudzenie nowych powołań do
służby kapłańskiej. Z ilu wspólnot parafialnych od czasu ustanowienia diecezji
gliwickiej nie spotkaliśmy żadnego kandydata do kapłaństwa? A przecież posługę
tę trzeba wypełnić i wierni domagają się księży. Powinni jednak być przy tym
świadomi odpowiedzialności, by nie zabrakło duszpasterzy w naszych żywych
wspólnotach wiary.


W
tym roku otaczamy naszych kandydatów do prezbiteratu, którymi są:


1.   ks.
Tadeusz Górny, z par. MB Uzdrowienia Chorych w Tarnowskich Górach,


2.   ks. Damian
Kwak, z par. NSPJ w Zabrzu-Rokitnicy,


3.   ks. Piotr
Kwaśniok, z par. Niepokalanego Serca NMP w Książenicach, archidiecezja
katowicka,


4.   ks.
Krzysztof Ruciński, z par. NSPJ w Bytomiu-Szombierkach.


Uroczystość święceń kapłańskich
zgromadzi nas w katedrze gliwickiej w sobotę 23 maja br. o godz. 9.30. Serdecznie zapraszam moderatorów i kleryków naszego
Seminarium Duchownego, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych naszej
diecezji. W sposób szczególny zapraszam osoby związane z kandydatami do
święceń: ich rodziców, rodzeństwo, krewnych i przyjaciół, proboszczów i
wiernych parafii, z których pochodzą mający przyjąć święcenia kapłańskie.


W imieniu Kościoła
gliwickiego dziękuję rodzicom, bliskim i wspólnotom parafialnym, w których
zrodziło się i dojrzewało ich powołanie. Dziękuję Seminarium Duchownemu za
wieloletnią formację intelektualną, duchową i duszpasterską.


Naszych
nowych kapłanów polecam żarliwej modlitwie całej naszej diecezji. Proszę także o modlitwę w intencji duchowieństwa i nowych
powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.


Już
dzisiaj zapraszam wszystkich mężczyzn i młodzieńców na ich stanową pielgrzymkę
na Górę św. Anny  w niedzielę 28 czerwca
br., w której wezmą też udział tegoroczni neoprezbiterzy z diecezji opolskiej i
gliwickiej.


 


Gliwice,
w uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika,


dnia
8 maja 2015 r.


Wasz
biskup


+ Jan
Kopiec