Chrystusa Króla 20.11.2016

 Dzisiejsza niedziela kończy: rok liturgiczny, Rok Miłosierdzia i Jubileusz 1050-lecia
Chrztu Polski. Dziękujemy Bogu w Trójcy Jedynemu za ten czas i za każdą łaskę
od Niego otrzymaną. Dzisiaj nie ma nabożeństwa popołudniowego.

 

Dzisiaj każdy z nas ma możliwość przyjąć Jezusa
Chrystusa jako Króla i Pana.
Uczynimy to uroczyście po Sumie, ale również każdy sam lub w gronie rodzinnym
może to uczynić.

 

W poniedziałek obchodzimy wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. To
święto nawiązuje do chwili, kiedy Maryja, jako kilkuletnia dziewczynka została
ofiarowana na służbę w świątyni jerozolimskiej. Tam spędziła swoje dzieciństwo.

 

We wtorek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. W naszej modlitwie
pamiętajmy o panu Organiście i Chórzystach.

 

Dzieci
szkolne
i młodzież gimnazjalna uczestniczy we Mszy św. w
piątek. To ostatni tydzień przed rozpoczęciem Adwentu.

 

W piątek wspominamy św. Katarzynę Aleksandryjską, patronkę Kolejarzy. Msza św. w ich
intencji będzie w niedzielę na Sumie.

 

Dziękuję Parafianom, którzy w sobotę sprzątali
naszą świątynię. W sobotę, 26.11., do sprzątania
prosimy mieszkańców ulic Mickiewicza i Kochanowskiego.

 

Przyszła niedziela to I Niedziela Adwentu i jest to pierwsza niedziela nowego roku
liturgicznego. Przed nami najdłuższy Adwent. Już dziś zapraszam wszystkich
Parafian na Msze św. Roratnie.

 

Bardzo Wam dziękuję za ofiary złożone dziś na kończące
się powoli prace przy organach. Za tydzień kolekta
też będzie na ten cel.

 

Przypominam, że od jutra zmieniają się godziny
otwarcia Kancelarii Parafialnej: w
poniedziałek pół godziny po Mszy św., w czwartek od 15.00 do 15.45.

 

Wolne intencje: 30.11. [środa] - 6.45;
04.12. [niedziela] - 7.30; 07.12. [środa] - 6.45; 14.12. [środa] - 6.45.