Przystąpili do I Komunii Świętej w latach 1967 - 1979

7 maja 1967 r.
 1. Bambynek Irena
 2. Gryc Gabriela
 3. Imiołczyk Irena
 4. Kopyto Anna
 5. Machoń Helena
 6. Respondek Danuta
 7. Wypych Bernadeta
 8. Czornik Henryk
11 maja 1969 r.
 1. Czudaj Marian
 2. Głąb Henryk
 3. Gryc Lucjan
 4. Froin Ryszard
 5. Kampa Henryk
 6. Mateja Piotr
 7. Molenda Jerzy
 8. Trzepizur Symeon
 9. Gembała Edyta
 10. Goniewiecha Aniela
 11. Gryc Aurelia
 12. Grzc Małgorzata
 13. Kampa Teresa
 14. Kawa Małgorzata
 15. Kluge Urszulla
 16. Kwaśny Anna
 17. Luttelman Stefania
 18. Myrcik Halina
 19. Panok Ewa
 20. Płonka Lidia
 21. Ślubik Danuta
 22. Urbańczyk Brygida
 23. Witek Beata
10 maja 1970 r.
 1. Dreszer Barbara
 2. GolaszAndrzej
 3. Kazek Krystian
 4. Klimas Jolanta
 5. Krawiec Urszula
 6. Ledwig Bożena
 7. Nancka Grzegorz
 8. Pasieka Marian
 9. Pasieka Róża
 10. Piątkowska Teresa
 11. Pyrek Joanna
 12. Respondek Piotr
 13. Samek Marian
 14. Szymonek Róża
23 maja 1971 r.
 1. Bambynek Grażyna
 2. Bambynek Jerzy
 3. Dziuk Małgorzata
 4. Gawenda Roman
 5. Gąsior Marian
 6. Grabiński Paweł
 7. Irek Elżbieta
 8. Kampa Withelm
 9. Kuzieł Arkadiusz
 10. Luttelman Joanna
 11. Luttelman Ludwika
 12. Pietruszka Ewa
 13. Wierzbicki Kazimierz
 14. Mikiła Piotr
14 maja 1972 r.
 1. Bambynek Jolanta
 2. Breguła Dariusz
 3. Goniewiecha Jerzy
 4. Goniwiecha Teresa
 5. Grajcar Krystyna
 6. Grajcar Halina
 7. Jonik Małgorzata
 8. Karmański Krzysztof
 9. Karmański Renata
 10. Kopyto Jadwiga
 11. Kosok Leokadia
 12. Kosok Marian
 13. Ochman Teresa
 14. Potempa Marian
 15. Ptak Bogdan
 16. Pyrek Karol
 17. Seget Dorota
 18. Stanchły Witold
 19. Ulfik Joanna
 20. Ulfik Marian
 21. Smyk Romuald
20 maja 1973 r.
 1. Drynda Urszula
 2. Gąsior Andrzej
 3. Golasz Gabriela
 4. Grzesik Arkadiusz
 5. Jeliło Adam
 6. Jelonek Kornelia
 7. Kampa Józef
 8. Kłosek Małgorzata
 9. Korzekwa Krystyna
 10. Kurt Jerzy
 11. Machnik Andrzej
 12. Nieora Jecek
 13. Łokaj Celina
 14. Piątkowska Urszula
 15. Plaza Aneta
 16. Psiuk Marek
 17. Pyrek Marek
 18. Szykowski Roman
 19. Ulfik Bronisław
 20. Wiatrek Eugeniusz
 21. Wypych Krzysztof
19 maja 1974 r.
 1. Bambynek Arkadiusz
 2. Cholewa Henryk
 3. Gabryś Halina
 4. Gembała Gryżyna
 5. Kawa Elżbieta
 6. Klimas Edward
 7. Kaplni Dariusz
 8. Kaplni Sławomir
 9. Kuziel Danuta
 10. Maj Grzegorz
 11. Margała Michał
 12. Nowakowski Czesław
 13. Ogrodnik Grzegorz
 14. Owczarek Joanna
 15. Poloczek Matarzyna
 16. Świecik Danuta
 17. Tkacz Joanna
 18. Ulfik Marian
 19. Węglarczyk Jacek
 20. Winkler Bogdan
 21. Ziora Barbara
18 maja 1975 r.
 1. Bambynek Joanna
 2. Cichoń Ireneusz
 3. Hapoń Adam
 4. Honiok Romuald
 5. Goniwiecha Ewa
 6. Grajcar Dorota
 7. Głąb Joanna
 8. Imiołczyk Mariusz
 9. Kampa Maria
 10. Kowalik Piotr
 11. Kuziel Jerzy
 12. Maniura Bożena
 13. Maniura Danuta
 14. Ochman Michał
 15. Pietrucha Iwona
 16. Ulfik Jacek
 17. Witek Andrzej
18 maja 1976 r.
 1. Dobros Jerzy
 2. Drynda Gabriela
 3. Famuła Adam
 4. Famuła Joanna
 5. Furman Andrzej
 6. Głąb Bożena
 7. Golenia Mariola
 8. Gromołka Danuta
 9. Grzyb Barbara
 10. Helisz Justyna
 11. Helisz Joanna
 12. Kiła Sabrina
 13. Kiła Małgorzata
 14. Olszewska Izabela
 15. Markowski Eugeniusz
 16. Moj Wojciech
 17. Porwal Teresa
 18. Ptak Izydor
 19. Pyrek Maria
 20. Rogocz Renata
 21. Szmidt Mariusz
 22. Seget Zygmunt
 23. Stępień Ewa
 24. Świecik Janusz
 25. Watała Marek
 26. Wojsa Mirosław
22 maja 1977 r.
 1. Bambynek Ewa
 2. Dreszer Adam
 3. Dyla Gabriela
 4. Feliks Dariusz
 5. Gajda Ryszard
 6. Gawenda Gabriela
 7. Gembała Izabela
 8. Gembała Joanna
 9. Goniwiecha Henryk
 10. Hewig Jan
 11. Imiołczyk Anna
 12. Imiołczyk Halina
 13. Kampa Renata
 14. Kłosek Izydor
 15. Krakowczyk Grzegorz
 16. Mateja Bożena
 17. Michlik Anna
 18. Michlik Katarzyna
 19. Pyrek Ireneusz
 20. Plaza Izabela
 21. Stanchły Halina
 22. Sznajder Joanna
 23. Sznajder Jacek
 24. Ziora Teresa
7 maja 1978 r.
 1. Bambynek Grzegorz
 2. Dobros Marek
 3. Gajda Barbara
 4. Golasz Danuta
 5. Helisz Sylwester
 6. Irek Piotr
 7. Kluczewski Piotr
 8. Kubosz Eugeniusz
 9. Kubosz Izabela
 10. Lesz Arakadiusz
 11. Lesz Piotr
 12. Ochman Bogusława
 13. Piech Joanna
 14. Popławski Andrzej
 15. Ptak Arkadiusz
 16. Rogocz Iwona
 17. Skibicka Beata
 18. Skubała Justyna
 19. Węglarczyk Aleksandra
13 maja 1979 r.
 1. Bambynek Halina
 2. Bambynek Krzysztof
 3. Czudaj Grzegorz
 4. Golenia Małgorzata
 5. Grajcar Maria
 6. Imiołczyk Damian
 7. Imiołczyk Michał
 8. Kandzia Krzysztof
 9. Kandzia Mariola
 10. Kawa Bronisława
 11. Krakowczyk Justyna
 12. Krysik Arkadiusz
 13. Krzemińska Mariola
 14. Krzemiński Marian
 15. Lerche Sabina
 16. Misiak Aurelia
 17. Misiak Adriana
 18. Mateja Grażyna
 19. Nancka Aldona
 20. Olszewska Ewa
 21. Pluta Anna
 22. Samek Anita
 23. Watoła Bernard
 24. Wieczorek Aurelia