Regulamin Cmentarny

Regulamin Cmentarza Parafii Trójcy Świętej w
Koszęcinie

 

·        
Cmentarz jest własnością Parafii Trójcy Świętej w
Koszęcinie.

·        
Cmentarz przypomina o przemijalności ludzkiego
życia i jest miejscem modlitwy za zmarłych. Uszanujmy skupienie innych.

·        
Na Cmentarzy obowiązuje zakaz palenia, spożywania
alkoholu, wprowadzania zwierząt oraz jazdy na rowerze.

·        
Śmieci należy składać do śmietników, nie obok.

·        
Za stan grobu i jego otoczenia odpowiada rodzina
zmarłego lub odpowiedzialni za grób.

 

Regulacje
szczegółowe:

 

·        
Miejsce grobowe wynajmowane jest na okres 20 lat.
Można je przedłużyć na kolejne 10 lat.

·        
Postawienie pomnika nagrobnego należy zgłosić u
Proboszcza i uiścić opłatę w wysokości 10% wartości pomnika nagrobnego. Po
otrzymaniu zaświadczenia o opłacie, zakład kamieniarski może rozpocząć prace.
Ustalony rozmiar nagrobka to 80 cm szerokości i 180 cm długości. Nie ma
możliwości postawienia pomnika nagrobnego o podwójnej szerokości.

·        
Sprawdzenie czasu wynajmu miejsca grobowego spoczywa
na rodzinie zmarłego lub na odpowiedzialnych za grób.

·        
Po upływie czasu wynajmu miejsca grób może zostać
zlikwidowany bez powiadamiania rodziny.

·        
Otoczenie grobu nie może być wyłożone kostką ani
żadną inną ozdobną wykładziną.

·        
Groby bez pomnika należy zaopatrzyć w krzyż i
tabliczkę z imieniem, nazwiskiem i datą śmierci pochowanego. Groby nieoznaczone
będą przekopane w pierwszej kolejności.

·        
W przypadku pochówku w grobie głębinowym, opłaty
uiszcza się dla każdego zmarłego osobno.

·        
Zarządcą Cmentarza jest Proboszcz Parafii Trójcy
Świętej w Koszęcinie - tel. 34-3576-370.

·        
Sprawami pogrzebu zajmuje się FRB Dariusz Jastrzębski,
tel. 669201511 lub 601751464. Koszęcin, ul. Damrota 5. Odpowiada on również za
wywóz śmieci z Cmentarza.

·        
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia proszę kierować do
Zarządcy Cmentarza.

 

Regulacje opłat:

 

·        
Opłata za miejsce nagrobne na 20 lat: 350 zł.

·        
Przedłużenie rezerwacji: 25 zł na każdy kolejny
rok.

·        
Wykopanie grobu: 550 zł, przy zmrożonej ziemi -
650 zł.

·        
Obudowa drewniana: nowa - 120 zł, używana - 50 zł.

·        
Wskazanie miejsca pochówku lub zmiana miejsca pochówku
jest bezpłatna.

·        
Skorzystanie z kaplicy przedpogrzebowej - 20 zł.

·        
Demontaż poprzedniego nagrobka przy przejęciu
miejsca pochowania należy do obowiązku rodziny osoby zmarłej. Zakłady
kamieniarskie [najbliższe] oferujące pomoc:

§ 
J. Polok, Sadów, ul. Powstańców 112, Tel.
34-3576-892

§ 
W. Bula, Boronów, ul. Dolna 22a, Tel. 34-3539-072

§ 
C. Robak, Boronów, ul. Niwska 2, Tel. 34-3539-205