Sakrament Chorych

Kodeks Prawa
Kanonicznego:

„Kan. 998 - Namaszczenia chorych, poprzez które
Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi
cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił,
udziela się przez namaszczanie ich olejem i wypowiedzenie słów
przepisanych w księgach liturgicznych.
Kan. 1001 - Duszpasterze i
bliscy chorego powinni troszczyć się, by chorzy byli umacniani tym
sakramentem w odpowiednim czasie.
Kan. 1004 -
§ 1.
Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który po
osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie
śmierci na skutek choroby lub starości.
§ 2. Sakrament ten
wolno powtórzyć; jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko
zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby
niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Kan. 1005 - W
wątpliwości, czy chory osiągnął używanie rozumu, czy poważnie
choruje albo czy rzeczywiście już umarł, należy udzielić tego
sakramentu.
Kan. 1006 - Sakramentu należy udzielać chorym,
którzy - będąc przytomni na umyśle - przynajmniej pośrednio
o niego prosili.

Kan. 1007 - Nie wolno udzielać namaszczenia
chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim".

Odwiedziny chorych Parafian odbywają się w I piątek
miesiąca po Mszy Św. o godz. 700 i po Nabożeństwie do
Najświętszego Serca Pana Jezusa, czyli od około godz. 815.

Nowych chorych zgłaszamy w zakrystii, bądź telefonicznie + 48 34
3576370