Sakrament Kapłaństwa

Kandydaci do
kapłaństwa naszej diecezji przygotowują się przez sześcioletnie
studia filozoficzno - teologiczne na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Gliwickiej ma swoją siedzibę w Opolu.

Obecnie z
Koszęcina do kapłaństwa przygotowuje się diakon Artur
Ochmann
. Święcenia prezbiteratu przyjmie 26 maja 2007 w
Katedrze Gliwickiej, o godz. 9.30. Uroczystość prymicyjną
zaplanowano na sobotę 02 czerwca 2007, o godz. 11.00.

W roku 2007 Ks.
Dziekan Józef Żurek
obchodzić będzie 50 lecie święceń
kapłańskich. Uroczystość zaplanowano na dzień 23 czerwca 2007, o
godz. 11.00.

Ks. Proboszcz
Sławomir Madajewski z Parafii NSPJ w Koszęcinie 17 maja 2007
dziękować będzie za 10 lat kapłańskiej posługi.