Skład Rady Parafialnej w latach 2007 - 2012

 1. Breś Celina,

 2. Jaroń
  Aniela,

 3. Kampa Joanna,

 4. Kołodziej Dominik (Młodzież),

 5. Krafczyk Rafał,

 6. Myrcik
  Gerard,

 7. Nowakowski Henryk,

 8. Rogocz Andrzej,

 9. Susza Henryk,

 10. Ślosarczyk Krzysztof

  oraz honorowo pozostali Szafarze Komunii św.