Zakończenie Roku Miłosierdzia

Odezwa biskupa gliwickiego na zamknięcie Jubileuszowego Roku
Miłosierdzia

 

Drodzy Współpracownicy w kapłańskiej służbie,

Umiłowani Siostry i Bracia!

 

Zbliża się moment zamknięcia Jubileuszowego Roku
Miłosierdzia, ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka, który uroczyście
otworzyliśmy dnia 13 grudnia ub. r. w kościele p. w. Miłosierdzia Bożego w
Gliwicach.  Doświadczyliśmy w tym akcie
wezwania do owocnego kroczenia drogą przebaczenia nam, grzechów i win, a także
zaproszenia do wewnętrznej dojrzałości każdego z nas. Ten Nadzwyczajny
Jubileusz był darem dla umęczonej wspólnoty ludzkiej, borykającej się
ustawicznie z brakiem właściwej postawy wobec zadań, wyznaczonych przez
Zbawiciela, który „przyszedł szukać i zbawić to, zginęło". Kończący się
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia miał więc być czasem doświadczania miłosiernej
postawy Boga, który udziela nam swej łaski bez naszych zasług. Odpowiedzią zaś
z naszej strony miał być podjęty wysiłek nawrócenia, wyznaczanego
uwrażliwieniem na nasze nieposłuszeństwo wobec Boga oraz decyzją o zbliżeniu
się do skarbca przebaczenia w sakramencie pokuty. Z pewnością nie zaniedbaliśmy
podjęcia tego wysiłku!

 

Uroczyste zamknięcie tego wyjątkowego Jubileuszu
będzie miało miejsce w gliwickiej katedrze w niedzielę 13 listopada podczas
Mszy św. o godz. 12.30. Tego samego dnia akt zamknięcia
dokona się także w pozostałych sześciu kościołach naszej diecezji, które
zostały ustanowione na rozpoczęcie tego Jubileuszu; do tego aktu deleguję
Księży Proboszczów tych jubileuszowych kościołów.

 

Ufam, że Umiłowani Diecezjanie, wraz ze swymi
Duszpasterzami, doznali miłosiernej łaski w uwolnieniu się od brzemienia
grzechów i błędów. Oby cała nasza Wspólnota Diecezjalna strzegła odtąd darów,
otrzymanych dla naszego zbawienia. Pozostańmy z Bożym błogosławieństwem.

 

Gliwice, dnia 3 listopada 2016 r.

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki