Załatwianie pogrzebu

Jeżeli przeżywamy trudną chwilę śmierci bliskiej osoby, pamiętajmy, że zgon musi potwierdzić lekarz. Wystawia on zaświadczenie o zgonie. Z tym zaświadczeniem udajemy się do Urzędu Stanu
Cywilnego, by tam załatwić konieczne formalności. W USC otrzymujemy odpis skrócony aktu zgonu oraz zaświadczenie potrzebne do pochowania zwłok. Te dokumenty oddajemy w Parafii, w której będzie pogrzeb. Jeżeli planujemy pogrzeb zmarłego poza parafią, do której należał za życia, potrzebny będzie tzw. przekaz czyli zgoda na pogrzeb z Parafii zamieszkania zmarłego. Jeśli dniem zgonu jest dzień wolny od pracy USC, to załatwiamy datę, godzinę i miejsce pogrzebu, okazując zaświadczenie od lekarza. Jednak natychmiast po załatwieniu wszelkich formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpowiednie dokumenty [czyli odpis skrócony aktu chrztu i zaświadczenie w celu pochowania zwłok] dostarczamy do Parafii, w której odbędzie się pogrzeb. Wszystko to musi być załatwione przed dniem pogrzebu.


Do kog się zwrócić załatwiając pogrzeb?

Miejscem na Cmentarzu i wykopaniem grobu zajmuje się pan Dariusz Jastrzębski, tel. 669-201-511 lub 601-751-464

, ul.Damrota 5. Natomiast datę i godzinę pogrzebu ustalamy z Proboszczem Parafii Trójcy Świętej, tel. 34-3576-370. Jemu również dostarczamy dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli zmarły mieszkał na terenie Parafii Trójcy Świętej, te sprawy załatwiamy zaraz po stwierdzeniu zgonu. Jeżeli osoba zmarła mieszkała poza Koszęcinem, trzeba również dostarczyć wspomniany przekaz pogrzebu. Jeżeli osoba zmarła mieszkała w Koszęcinie w Parafii NSPJ, to wszelkie formalności dotyczące pogrzebu należy ustalić z Proboszczem tejże Parafii, tel. 34-3576-369.


Opracował
ks. Krzysztof Rzeźniczek Proboszcz i Zarządca Cmentarza przy
kościele Trójcy Świętej