Zaproszenie Biskupa Ordynariusza

Zaproszenie biskupa gliwickiego na początek
peregrynacji


Krzyża XXXI Światowych Dni Młodzieży
„Kraków 2016"


do katedry gliwickiej


 Drodzy
Młodzi Przyjaciele,


Umiłowani
Diecezjanie!


 Od
lipca ubiegłego roku żyjemy ze świadomością organizowanych kolejnych, XXXI
Światowych Dni Młodzieży w naszym kraju w lipcu 2016 r. Miejscem tego
wyjątkowego spotkania ma być Kraków, dawna stolica Polski, miasto głębokiej
kultury, szczególnie zaś charyzmatu św. Jana Pawła II, którego kanonizacja 27
kwietnia minionego roku opromieniła naszą współczesność.


Światowe
Dni Młodzieży nie mają być tylko wyjątkowym czasem zgromadzeń i artystycznych
przeżyć, ale nade wszystko okazją do pogłębienia swej wiary w ramach jednego,
świętego Kościoła. By jak najgodniej się do nich przygotować, poświęćmy nieco
czasu na refleksję nad własnym życiem i kierunkiem dalszych naszych dążeń.
Niniejsza prośba adresowana jest przede wszystkim do młodych osób,
zmierzających do wyboru dalszej drogi dorosłego życia. By tego zadania nie
pominąć, pomocą - w zamysłach organizatorów najbliższych Światowych Dni
Młodzieży - ma być włączenie się do trasy peregrynacji Krzyża - symbolu tych
Dni - który towarzyszy z woli św. Jana Pawła II każdym kolejnym zgromadzeniom.
Ta peregrynacja to głównie modlitwa o dobre owoce lipcowego spotkania w 2016 r.
Akcent położony jest na doświadczenie Boga w tajemnicy Jego Miłosierdzia, z
którego każdy z nas obficie czerpie. Temu darowi pragniemy w czasie
peregrynacji Krzyża zawierzyć nas wszystkich, a zwłaszcza młodych ludzi, żeby zrozumieli,
czym jest postawa miłosierdzia, do którego jesteśmy wezwani.


Zapraszam
więc naszych Diecezjan i całe młode pokolenie na rozpoczęcie peregrynacji
Krzyża Światowych Dni Młodzieży w diecezji gliwickiej, który przybędzie do
miasta biskupiego z archidiecezji katowickiej w sobotę, 17 stycznia 2015 r. O
godz. 17.30 powitamy Krzyż w katedrze w Gliwicach. O godz. 18.00 będę
przewodniczył uroczystej Eucharystii, którą wraz z kapłanami-duszpasterzami
młodzieży odprawimy w intencji pomyślnych owoców tego nawiedzenia. Potem przez
2 tygodnie będzie wiele okazji do modlitwy, zadumy nad własnym życiem,
refleksji nad sytuacją nas, naszych rodzin, szkół i uczelni. Na te szczególne
chwile duchowego zaangażowania już dziś gorącym sercem zapraszam. W sobotę 31 stycznia
pożegnamy Krzyż
w naszej diecezji i przekażemy go młodzieży diecezji kieleckiej.


Z
serca błogosławię wszystkim, podejmującym wysiłek przygotowania się do godnego
przeżycia XXXI Światowych Dni Młodzieży.


 Gliwice,
Nowy Rok 2015 r.


Wasz
biskup


+ Jan Kopiec