Zaproszenie do Rud - 15.08.2014

Zaproszenie Ks. Biskupa Ordynariusza do Sanktuarium w
Rudach

na metropolitalne pielgrzymowanie

w uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia 2014 r.

 

     Umiłowani
Współbracia Kapłani,

     Drogie
Siostry, Drodzy Bracia w Chrystusie!

 

     W naszym życiu ustawicznie doświadczamy
bliskości naszego Pana, który przez swoją Matkę, Maryję, prowadzi nas drogami
zbawienia pośród zwykłych dni i codziennych zajęć. Potrzebujemy jednak
nieustannie nowych wskazań i impulsów, by sprostać wszystkim wymaganiom i
oczekiwaniom. Przez świat i nasze zadania idziemy z Kościołem, mając
świadomość, że wiele ciosów, wymierzonych szczególnie zawzięcie przeciw
wspólnocie Jezusa Chrystusa, spowodowanych jest brakiem naszego uczciwego
traktowania wszystkiego, co związane jest z Panem, Jego pouczeniami i
podejmowanymi dziełami.

     Niech więc w pielgrzymowaniu do Rud nie
zabraknie naszego zawierzenia, ale też wątku ekspiacyjnego, wypraszającego nam
nową nadzieję na przywrócenie naszego udziału w budowaniu cywilizacji miłości i
wzajemnego szacunku. Niech w sercu każdego z nas zagości wzmocniona chęć
uzdrowienia naszych relacji, zwłaszcza w rodzinach - tak obecnie narażonych na
negatywne oddziaływania ducha tego świata.

     W tym roku dominującym akcentem jest
dziękczynienie za kanonizację wspaniałych papieży: św. Jana Pawła II i jednego
z jego poprzedników - św. Jana XXIII. Przenosimy się pamięcią do krótkiego
pobytu papieża Polaka w naszej diecezji przed 15 laty, czego materialnym śladem
było pobłogosławienie koron dla naszego rudzkiego obrazu. Pozostawił też wtedy
nam wszystkim serdeczne pozdrowienie, dające wiele wzmocnienia dla świadczenia
o chrześcijańskim realizowaniu powołania do świętości.

     Tegorocznej uroczystej Eucharystii w
rudzkim sanktuarium w uroczystość Wniebowzięcia NMP przewodniczył będzie biskup Wolfgang Ipolt, ordynariusz diecezji
Görlitz. Nasz Dostojny Gość jest członkiem Grupy Kontaktowej Między
Konferencjami Episkopatów Niemiec i Polski i zna dobrze wyzwania stojące przed
naszymi obu narodami. Z pewnością Jego obecność doda nam wszystkim odwagi, by
spojrzeć w tym roku ze szczególną wrażliwością na pogłębienie wzajemnej
odpowiedzialności za umacnianie pokoju w świecie. Przynagla nas do tego smutna
75. rocznica wybuchu II wojny światowej, która zadała tyle cierpień licznym
narodom.

    Naszej Pokornej Pani, czczonej w
sanktuarium w Rudach, mamy tyle spraw do przedstawienia. Przybądźmy więc z
pełną ufnością i radością, że ostaniemy wysłuchani.

    Zapraszam Was
wszystkich, Drodzy Współbracia Kapłani, Czcigodne Osoby Konsekrowane i Kochani
Diecezjanie! Centralnym momentem naszego modlitewnego spotkania będzie
uroczysta Msza św. na dziedzińcu dawnego opactwa o godz. 11.00. Zwieńczeniem
naszej modlitewnej obecności w Rudach będą nieszpory maryjne w bazylice o godz.
15.00.

Na trud pielgrzymowania z serca błogosławię.

    

 

Gliwice, 15 lipca
2014 r.

+ Jan Kopiec

Biskup
Gliwicki