Zaproszenie do Rud - 2016

ZAPROSZENIE BISKUPA GLIWICKIEGO DO UDZIAŁU
W METROPOLITALNEJ PIELGRZYMCE

 W UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP
DO RUD - 15 SIERPNIA 2016 R.

 

     Drodzy
Współbracia w kapłańskiej służbie,

    
Umiłowani Diecezjanie!

 

     Chwała
Maryi Wniebowziętej wyzwala w nas pragnienie włączenia się w Jej uczczenie,
jako naszej Matki i Królowej. Wzmacniamy nasze trwanie w wierze Kościoła,
formującej nasze dążenie do niebieskiej ojczyzny, bo tam jest nasze
przeznaczenie. Wpatrując się w piękno Tej, która z ciałem i duszą po ziemskim
życiu została wzięta do nieba, przyczyniamy się do utrwalania Bożego porządku w
naszym ludzkim świecie. Tak też rozumieli to w sposób szczególnie gorliwy
zakonnicy cysterscy, którzy od XII w. w Europie wnosili nową siłę i nadzieję na
tworzenie lepszego świata. Trwając w tym nastawieniu, swoje świątynie bardzo
często poświęcali Maryi Wniebowziętej. Dokładnie tak było także w Rudach, którą
to miejscowość w połowie XIII w. wybrali sobie owi mnisi na miejsce
realizowania wiary, budując kościół, klasztor oraz posługując w szeroki sposób
okolicznemu Ludowi Bożemu.

     Dzisiaj
w Rudach cystersów już nie ma, bo takie były wyniki historycznych dróg Kościoła
na naszej ziemi. Ale pozostała świątynia dedykowana Maryi w tajemnicy Jej
Wniebowzięcia, oraz wdzięczna pamięć za wielowiekowe zaangażowanie się
zakonników, wraz z pobożnym naszym ludem, w czynienie tej ziemi pięknej i
zasobnej. To nas napawa przekonaniem o potrzebie wyśpiewania szczególnej chwały
naszej Pani i Królowej, z włączeniem cysterskiej gorliwości i szerokiego
otwarcia na społeczeństwo. Z tego też powodu tegorocznym uroczystościom
przewodniczył będzie opat Cystersów z dostojnego klasztoru w Krakowie-Mogile,
o. dr Piotr Chojnacki, którego poprosiłem o przewodniczenie naszej tegorocznej
Eucharystii odpustowej oraz o wygłoszenie Słowa Bożego. Biskupi naszej
metropolii otoczą go w uroczystej koncelebrze wraz z przybyłymi kapłanami.

      Nasze
sierpniowe świętowanie będzie też okazją do polecania we wdzięcznej modlitwie
pasterzy naszej metropolii: pierwszy biskup diecezji gliwickiej Jan Wieczorek
przed 35 laty, dokładnie 16 sierpnia 1981 r., przyjął święcenia biskupie na
Górze św. Anny z rąk ówczesnego biskupa opolskiego Alfonsa Nossola, zaś
emerytowany biskup pomocniczy z Opola Jan Bagiński dziękuje za 60 lat w służbie
kapłańskiej. Otoczmy obu Jubilatów serdeczną modlitwą i dziękujmy za ich nadal
gorliwe posługiwanie na terenie naszej górnośląskiej metropolii. Towarzyszy nam
też w tegorocznych modlitwach podziękowanie Opatrzności za przyjęcie przed 1050.
laty chrztu przez Mieszka I, co dało trwałe podstawy dla upowszechnienia
chrześcijaństwa w naszym kraju. Będziemy także wyrażać naszą radość i
uniesienie po przeżytych Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie z udziałem Ojca
Świętego Franciszka. Nie ukrywam, że także w tym świątecznym trwaniu będziemy
już pochylali się nad doświadczeniem zbliżającego się 25-lecia istnienia naszej
Diecezji Gliwickiej oraz nad czekającym nas Pierwszym Synodem Diecezji
Gliwickiej, którego rozpoczęcie planujemy na marzec przyszłego roku.

     
Dostrzegamy więc, że Wniebowziętej Matce Bożej mamy do powierzenia wiele
naszych radości i czekających zadań dla wzmocnienia ducha naszej wiary. Niech
każdy, komu siły i sposób zaangażowania w życie naszego Kościoła Diecezjalnego
pozwolą, dołączy do uroczystego przeżycia dorocznego świętowania diecezjalnej
jedności.

 

    
Centralnym momentem naszego modlitewnego spotkania będzie Msza św.
pontyfikalna sprawowana o godz. 11.00 na dziedzińcu dawnego opactwa pod
przewodnictwem O. Opata z mogilskiego klasztoru i z jego homilią, połączoną z
poświęceniem ziół i kwiatów oraz zawierzeniem naszej metropolii Matce Bożej
Pokornej. Zapraszam też na Nieszpory maryjne w bazylice o godz. 15.00.

Wszystkich
serdecznie pozdrawiam w wakacyjnym czasie i błogosławię na pielgrzymowanie do
Rud.

    
Gliwice, 11 lipca 2016 r.

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki