ZAPROSZENIE NA JUBILEUSZ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA BISKUPA GLIWICKIEGO JANA WIECZORKA

    Drodzy
Bracia i Siostry w Chrystusie!

    „Powołanie
kapłańskie jest misterium. Jest ono tajemnicą
«szczególnej wymiany»
- admirabile
comercium
- pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje Chrystusowi
swoje człowieczeństwo, by mógł się On nim posłużyć jako narzędziem zbawienia.
Chrystus zaś przyjmując ten dar, czyni owego człowieka jakby swoim alter ego. Jeśli się nie wniknie w
tajemnicę tej «wymiany», nie można zrozumieć, jak to się dzieje, że młody
człowiek słysząc słowa: «Pójdź za mną!», wyrzeka się wszystkiego dla Chrystusa
w przekonaniu, że na tej drodze jego ludzka osobowość osiągnie całą swoją
pełnię" (Jan Paweł II. Dar i Tajemnica, s. 70).

    Te słowa
sługi Bożego Jana Pawła II oddają istotę każdego powołania do służby Bogu i
ludziom w kapłaństwie Chrystusowym.

    Przed
50-ciu laty na słowa Chrystusa „Pójdź za mną" nasz jubilat biskup Jan dał
odpowiedź słowami proroka Izajasza: „Otom ja, poślij mnie".

    Dostojny
Jubilat urodził się 8 lutego 1935 r. w Bodzanowicach k. Olesna
w rodzinie rolniczej. Ojciec, oprócz pracy na roli, był cenionym w okolicy
cieślą. Jako młody chłopak biskup Jan Wieczorek pomagał ojcu w ciesielstwie,
zarabiając w ten sposób na opłacenie gliwickiego konwiktu, a później studiów.
Matka zajmowała się domem i wychowaniem trójki dzieci. Po ukończeniu szkoły
powszechnej, naukę kontynuował w gliwickim gimnazjum przy ul. Górnych Wałów.

    W latach
1953-1958 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie.
Święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 r. z rąk
bpa Franciszka Jopa. W tym samym roku został
wysłany na studia specjalistyczne na KUL, gdzie studiował prawo kanoniczne. Po
ukończeniu studiów w 1961 r. biskup Jan Wieczorek został wykładowcą w
WSD w Nysie oraz pracownikiem Sądu Biskupiego w Opolu (obrońca węzła
małżeńskiego). Do 1964 r. był również wikariuszem w Opolu-Nowej Wsi
Królewskiej. Wówczas proboszczem tej parafii był bp Henryk Grzondziel. Od 1969
r., przez 12 lat, biskup Jan Wieczorek był proboszczem parafii Świętej Trójcy w Bogacicy k. Kluczborka. Obowiązki proboszczowskie łączył z licznymi zajęciami
na szczeblu diecezjalnym.

    12 czerwca
1981 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Sakrę
biskupią przyjął 16 sierpnia 1981 r. na Górze Świętej Anny, z rąk
bpa Alfonsa Nossola. W diecezji opolskiej był odpowiedzialny za budowę nowych
kościołów. W Episkopacie Polski biskup Jan Wieczorek był członkiem Komisji
ds. Budowy Kościołów, obecnie należy do Rady ds. Kultury.

    Po 11
latach posługi biskupiej w Opolu, 25 marca 1992 roku został mianowany pierwszym ordynariuszem nowo utworzonej diecezji
gliwickiej.

    W sobotę 28 czerwca br. - w wigilię uroczystości patronalnej świętych
Piotra
i Pawła - Dostojny Jubilat odprawi uroczystą Mszę
św. dziękczynną o godz. 10.00
w Katedrze pw. świętych Apostołów  Piotra
i Pawła w Gliwicach.

    Na tę uroczystość zapraszam duchowieństwo, zgromadzenia zakonne,
przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń, a szczególnie Was drodzy Wierni  i o modlitwę
w intencji Dostojnego Jubilata, proszę.

Bp Gerard Kusz
Wikariusz
Generalny