Zaproszenie na Koronację


ODEZWA
BISKUPA GLIWICKIEGO


ZAPRASZAJĄCA
NA UROCZYSTĄ KORONACJĘ


OBRAZU
MBNP W GLIWICACH


 


Drodzy Diecezjanie!


Zwracam się do Was z radosną wieścią
o ważnym wydarzeniu dla całej naszej diecezji, którym będzie uroczysta
koronacja łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kościoła
OO. Redemptorystów p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.


Bogata historia tego sakralnego miejsca: najpierw drewnianej budowli
szpitala Trójcy Świętej, a od 1612 r. świątyni wspólnoty
franciszkanów-reformatów - nie pozbawiona była chwil wzniosłych, ale i
dramatycznych. W ciągu kilku wieków swego trwania  wyzwoliła w mieszkańcach naszego miasta
dojrzałość, którą w znacznej mierze kształtował Kościół Święty przez posługę głoszenia
Słowa Bożego i formowania ludzkich sumień, otwartych na działanie łaski Bożej.
Nie sposób nie przywołać ogromnego pietyzmu dla nadprzyrodzonej opieki nad
miastem w czasie szwedzkiego ataku w 1626 r., kiedy wszyscy mieszczanie ożywili
w sobie cześć i zaufanie dla Matki Najświętszej.


W dalszym dziejowym nurcie obecności Kościoła kierujemy naszą uwagę w
stronę OO. Redemptorystów, którzy przybyli do Gliwic 15 marca 1921 r. i już dwa
lata później sprowadzili do swojej świątyni - staraniem gliwickiego rektora o.
Helmuta Schultza - kopię Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który stał się
zalążkiem niezwykle żywego oddziaływania pobożności maryjnej. Akurat ten obraz,
przedstawiający
w malarski sposób ikonę Matki Bożej, kieruje każdego wpatrującego się w niego
ku przeżywaniu powagi naszego zbawienia. W formie bolesnej, z obecnością
narzędzi męki, będącymi zapowiedzią wydarzeń zbawczych, oddziałuje na nas i
zaprasza do rozważania celu ostatecznego naszego życia: Jezus, na obrazie
przytulony do Matki, przyszedł po to, by nam otworzyć niebo za cenę krzyża.
Maryja zaś, na zawsze trwa jako najwspanialszy wzór doskonałej Miłości jako
Orędowniczka u Boga, nieustannie pomagająca nam osiągnąć wieczne szczęście. Z
przeżywania ducha pobożności maryjnej przy gliwickim kościele OO.
Redemptorystów zawiązała się Sodalicja Mariańska w 1926 r., w tymże roku
założone zostało też Arcybractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prowadziło
ono swoją błogosławioną działalność do 6 listopada 1949 r., kiedy państwowym
rozporządzeniem zniesiono w całej Polsce wszystkie stowarzyszenia i bractwa.
Trwał jednak kult Maryi w obrazie Jej Nieustającej Pomocy i od 23 stycznia 1951
r. sprawowana jest regularnie Nieustanna Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Ta żywotność znana jest naszym wiernym, przybywającym do Gliwic nie tylko
z samej parafii, ale także z innych zakątków diecezji. W takiej atmosferze
dojrzewała też myśl o koronacji obrazu. Dzięki Opatrzności starania OO.
Redemptorystów zostały pomyślnie uwieńczone i Ojciec Święty Franciszek dnia 13
listopada 2013 r. poświęcił korony, które obecnie ks. kard. Stanisław Dziwisz
nałoży na Czcigodny Obraz.


Zapraszam więc w imieniu OO. Redemptorystów na tę podniosłą uroczystość
w niedzielę 22 czerwca br. do katedry gliwickiej, w której o 12.30 sprawowana
będzie uroczysta suma pontyfikalna pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego.
Bezpośrednio po końcowym błogosławieństwie udamy się w procesji z ikoną Matki
Bożej Nieustającej Pomocy do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego a
całość uroczystości zakończymy aktem zawierzenia.


Zapraszam także na sobotni wieczór
21 czerwca o godz. 21.00 na Apel Maryjny, modlitewne czuwanie przy ikonie Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.


Bliższe informacje dotyczące zbliżającej się uroczystości zostaną
przesłane do każdej parafii naszej diecezji oraz umieszczone na stronie
internetowej Kurii Diecezjalnej.


Już dzisiaj pragnę zaprosić również
na dziękczynienie za koronację ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W imieniu
OO. Redemptorystów zapraszam do kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego na
Nieustanną Nowennę we wtorek 24 czerwca o godz. 8.00 i 18.00 oraz na odpust
parafialny, w niedzielę 14 września.


 


Wyrażam niezachwianą nadzieję, że uroczystość koronacyjna zjednoczy nas
jeszcze bardziej w wyznawaniu naszej wiary w poczuciu jedności całe naszej
wspólnoty kościelnej.


Trwając w oczekiwaniu na podniosłe
religijne przeżywanie bliskości Matki Naszego Pana z serca wszystkim
błogosławię


Gliwice, 7 czerwca 2014 r.


+ Jan Kopiec


Biskup Gliwicki