Zebranie Rady Parafialnej wybranej na lata 2007 - 2012

   Zaprzysiężenie nowej Rady Parafialnej w kościele
podczas Nabożeństwa Adwentowego w IV Niedzielę Adwentu o godz. 1500.

   Przedstawienie składu nowo wybranej Rady Duszpasterskiej: według
kolejności alfabetycznej - Breś Celina, Jaroń Aniela, Kampa Joanna, Kołodziej
Dominik (Młodzież), Krafczyk Rafał, Myrcik Gerard, Myrcik Jadwiga, Nowakowski
Henryk, Rogocz Andrzej, Susza Henryk, Ślosarczyk Krzysztof oraz honorowo
pozostali Szafarze Komunii św.

   Omówienie harmonogramu najpilniejszych zadań i prac
do wykonania w naszej parafii:

 1. Kolęda dodatkowa zaraz po świętach dla tych, co
  wracają za granicę a chcieliby być obecni. Brak kolędy w Holandii, Anglii, etc.
 2. Pozyskanie funduszy unijnych, pomaga nam w tym pan Mariusz Zuzel i
  Zespół „Śląsk", chodzi o sumę 20 mln zł, z tego Parafia musiałaby zebrać około
  1 mln zł. Jest to realne, ale musi o tym zadecydować Kuria. Może jakiś
  kredyt... w PKO S.A. Będzie ponowna ekspertyza czy są nam potrzebne, aż tak
  duże pieniądze, Pan Zuzel twierdzi, że nie ma takiej potrzeby (on jest
  praktykiem) a kosztorysanci teoretykami. Po kolędzie będziemy mieli spotkanie
  „praktyczno - teoretyczne", czy da się obniżyć koszty, a tym samym nasz wkład
  własny (teoretycznie wkład własny jest do zwrotu, ale po 2013 roku).
 3. Rozpoczęła się budowa nowego parkingu po drugiej stronie ulicy, tam
  gdzie mieszkał kiedyś gajowy/leśniczy Kluczewski.
 4. Teren tzw. „żydowiny" jest już prawie na ukończeniu, by od
  Nadleśnictwa przejęła go Gmina, a potem ewentualnie wydzierżawiła Parafii pw.
  Św. Trójcy - są plany zagospodarowania. Gmina chce tam zbudować duży parking
  (ziemia zostanie tam przewieziona z kanalizacji z ul Piaskowej i budowy ul.
  Nowej), z udostępnieniem prawdziwego źródełka Św. Trójcy, jego zabudowy etc.
  Jest plan-pomysł budowy Kalwarii ze stacjami Drogi Krzyżowej lub jeszcze lepiej
  stacjami Różańcowymi (chyba nie ma w Polsce Kalwarii lub Sanktuarium pw. Św.
  Trójcy) - plany na daleką przyszłość, ale teren jest już zabezpieczony.
 5. Po świętach remont na Plebani, zamiana pokoi (Proboszcza na gościnny i
  odwrotnie) budowa nowej łazienki i zburzenie starej i malowanie całej Fary,
  (część prac została już wykonana, np. przyłącze kanalizacyjne, zakupione okno
  łazienkowe).