5 Niedziela Wielkiej Nocy - 10.05.2020

SOBOTA     09.05.

7.00

Za Parafian, zarażonych i na kwarantannie i za niosących pomoc [po łacinie]

16.30

Majowe

17.00

Ku czci Trójcy Świętej w int. Jakuba Dybizbańskiego z ok.ur. i jego Rodziców

20.30

Różaniec

 

5 NIEDZIELA WIELKIEJ NOCY     10.05.

7.00

Za ++ Józefa i Stefana Młynarski

8.30

Za + Janinę Borecką w 30 d.po ś.

13.15

Msza św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego

16.30

Majowe

17.00

Za + Jana Nowak i o pociechę dla najbliższych

20.30

Różaniec

 

PONIEDZIAŁEK     11.05.

7.00

Za Parafian, zarażonych i na kwarantannie i za niosących pomoc [po łacinie]

17.15

Różaniec za Chorych i ich bliskich

18.00

Za ++ rodziców Anielę i Pawła Podgórny, bratową Beatę, dziadków z obu stron, pokr. Podgórny i Wolnik

20.30

Różaniec

 

WTOREK     12.05.

7.00

Za Parafian, zarażonych i na kwarantannie i za niosących pomoc [po łacinie]

17.30

Majowe

18.00

Za ++ rodziców Gertrudę i Alfonsa Gatys, teścia Zygmunta Mazur

20.30

Różaniec

 

ŚRODA     13.05.     NMP Z FATIMY

7.00

Za Parafian, zarażonych i na kwarantannie i za niosących pomoc [po łacinie]

17.15

Różaniec

18.00

Do MB Fatimskiej w int. Róż Różańcowych

20.30

Różaniec

 

CZWARTEK     14.05.     ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA

7.00

Za Parafian, zarażonych i na kwarantannie i za niosących pomoc [po łacinie]

17.30

Majowe

18.00

Za + Bernarda Ulfik w r.ś.

20.30

Różaniec

 

PIĄTEK     15.05.

9.00

Pogrzeb i Msza św. pogrzebowa za śp. Jadwigę Polotzek

17.30

Majowe

18.00

Za + męża Eugeniusza Cierpioł, rodziców Elżbietę i Karola Rogocz, teściów Gertrudę i Wilhelma, dziadków z obu stron, pokr.

20.30

Różaniec

 

 

SOBOTA     16.05.     ROCZNICA POŚWIĘCENIA KATEDRY W GLIWICACH

7.00

Za Parafian, zarażonych i na kwarantannie i za niosących pomoc [po łacinie]

16.30

Majowe

17.00

Za ++ Jana i Otylię Maniura, Ryszarda, Rufina i Martę Maniura, Piotr i Martę Ordon, Grzegorza Ordon, dziadków

20.30

Różaniec

 

6 NIEDZIELA WIELKIEJ NOCY     17.05.

7.00

Za ++ Stanisławę i Kazimierza Ochockich, rodziców z obu stron

8.30

Za + męża i ojca Ewalda Pawełek w pam.ur.

    12.00 Msza Trydencka: w int. córki Agaty o Bożą łaskawość, wiarę, zdrowie i światło Ducha Świętego

16.30

Majowe

17.00

Ku czci Trójcy Świętej w int. Małgorzaty Sobala w 70 ur.

20.30

Różaniec