Architektura i zabytkowe wnętrze Kościoła Świętej Trójcy

Kościół św. Trójcy
w Koszęcinie zbudowany jest z drewna,

orientowany,
konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu z kamienia i
cegły.

Prezbiterium trójboczne, zakrystia o stropie belkowym,
nad
nią loża kolatorska otwarta do prezbiterium
ze schodami na ze­wnątrz.
Szersza nawa na rzucie wydłużonego prostokąta, przy niej
od północy
niewielka kwadratowa kruchta. Chór muzyczny wsparty
na czterech
ozdobnych słupach, na nim organy z 1886 roku
.
Wokół kościoła
otwarte „soboty” pokryte dachem gontowym. Wszystkie
dachy i zada­
szenia
również o pokryciu gontowym - nad nawą i prezbiterium
dach sio­
dłowy,
nad przybudówką mieszczącą zakrystię znajduje się mała
loża kolatorska, do której schody prowadzą od
zewnętrznej, południowej strony kościoła. Nad
przybudówką

dach trójspadowy.

Dwie wieże: wyższa
od zachodu - słupowa, o ścianach lekko

pochyłych, szalowana deskami, niższa nad prezbiterium
ośmioboczna
przeznaczona na sygnaturkę. Drzwi wejściowe od zachodu
w obramowaniu
prostokątnym, drzwi boczne i drzwi do zakrystii

zamknięte łukiem,
klepkowe, zbite kutymi gwoździami.

Ołtarz główny -
barokowy z I połowy XVIII wieku
,
z bramkami, obok których obrazy ze scenami

alegorycznymi. W
kościele znajdowało się kiedyś około 30 rzeźb z początku
XVI wieku, z któ­
rych 
ponad jedna trzecia zostało skradzionych, a resztę
zdeponowano w Muzeum Archidiecezjalnym w Katowicach.
Istnieje hipoteza, że rzeźby

te pochodziły z
wcześniejszego ołtarza tryptykowego.

Ołtarz boczny -
lewy poświęcony św. Annie Samotrzeciej z

dwiema kręconymi
kolumnami, dekoracją snycerską i rzeźbami świętej

Barbary i
prawdopodobnie św. Jadwigi. W górnej

części ołtarza „Oko
Opatrzności" z puttami.

Ołtarz boczny -
prawy z figurą św. Jana Ne­
pomucena
cechuje przebogata snycerka z motywów roślinnych. Po
lewej
stronie ołtarza głównego nad chrzcielnicą płaskorzeźba
Trójcy Świętej w bogatym obramowaniu snycerskim z

motywem bujnego
akantu. Ambona drewniana z XVIII wieku, nad nią
kompozycja Trójcy Świętej „złożona” z rzeźb Boga Ojca z
posążkami dwóch aniołków, drewnianej Gołębicy i obrazu z
wizerunkiem Dobrego Pasterza.