Decyzje duszpasterskie

Opierając się na decyzji księdza Biskupa Andrzeja, wprowadzam w życie następujące zasady. Kolejność według punktów wytycznych ks. Biskupa:

 

Ad. I

Dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. dotyczy osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji i osób, które czują obawę przed zakażeniem..

 

Ad. II

W naszym kościele może uczestniczyć we Mszy św. 40 osób [strefa czerwona]. Proszę w kościele zachowywać odpowiedni dystans i pamiętać o zasłanianiu ust i nosa.

Osoby przyjmujęce Komunię św. na rękę proszę o czystość dłoni i spożycie Hostii przy balaskach. Suplikacje będziemy śpiewać po Różańcu.

 

Ad. III

Spowiedź św. odbywa się normalnie. Konfesjonał, tak jak i ławki, jest codziennie dezynfekowany.

 

Ad. V

W razie potrzeby odwiedzenia Chorego z sakramentem Namaszczenia proszę o kontakt telefoniczny. Na tej sam zasadzie w najbliższym czasie będzie działać Kancelaria Parafialna.

 

Ad. VI

Rekolekcje parafialne zostały przesunięte na inny termin.

 

Ad. VII

Cmentarz jest otwarty, więc groby najbliższych można nawiedzać codziennie. Bardzo dziękuję za utrzymanie porządku na grobach i cmentarzu.

 

Ad. VIII

Kolęda w tradycyjnej formie została odwołana. .

 

Powyższe zasady wchodzą w życie od soboty, 17.10.2020 r. Decyzje mogą ulec zmianie, zależnie od sytuacji epidemiologicznej.

 

Proszę o modlitwę w intencji wszystkich chorych, zatrwożonych i niosących im pomoc.