Epitafium Katarzyny Skalowej

Tablica nagrobna
Katarzyny Skalowej z 1602 r. odnalezio­
na
została w latach 70-tych XX wieku, podczas remontu
kościoła, gdzie

była wykorzystywana
jako „blat" ołtarza głównego.

Losy tej ponad 400
- letniej płyty nagrobnej nie są bliżej znane.

Wiadomo, że
zmarłych członków rodziny Wierbskich - właścicieli
Sadowa,
Wierzbia i Rusinowic - grzebano w podziemiach kaplicy
św. Jadwigi
w kościele św. Józefa w Sadowie. Wiadomo również,

że kościół Świętej Trójcy należał do czasu utworzenia w
Koszęcinie w 1869 roku samodzielnej Wspólnoty, do bardzo
starej sadowskiej parafii i
prawdopodobnie pan
von Wierbski był patronem tego zabytku. Wiadomo również,
że w
tym czasie kult kościoła św. Trójcy w Koszęcinie był bardzo znaczący.

Może cudowność
tego miejsca sprawiła, że Katarzyna Ska
lowa
została pochowana na tym świętym miejscu, a po latach,
kiedy
zbudowano nowy kościół i postawiono ołtarze
w kościele (I poł. XVIII wieku)
płytę użyto jako blat
ołtarza, w którym złożono relikwie, o czym

świadczy otwór w płycie. Aktualnie epitafium znajduje się w kostnicy
cmentarza.

Na płycie wykuto
napis o treści:

AD. MDCII
Sept. XXVI RODZENA POSTIWOSTI PANI

KATARYNA  SKALOWA Z
WELKE LETY POZWSTANA

WDOWA PO NIEBOSTIKU
UROZENIM A STATECNYM

PANU BALCERYM
WRBSKIM Z WRUKU NA RUSINOWIC.

SPLODZIWOSTI TAK W
PANU BOHU USNULA WIEKU

LXVIII LET GEGISTO
DUSSE W RUKU PANA IEST"

We wszystkich
czterech narożach płyty wykute są herby rodowe, w tym
jeden z nich należy do rodziny Wrbskich- pochodzącej
zapewne z Moraw, a drugi, który udało się „odczytać”,
to  herb zacnego rodu Kochcickich – wywodzącego się z
całą pewnością z Moraw - właścicieli Koszęcina w XVII
wieku. Podobne płyty pochodzące z analogicznego czasu
wykonane prawdopo­
dobnie
przez tego samego mistrza znajdują się w ko­
ściele
farnym w Tarnowskich Górach (żona wójta) i w ko­
ściele
w Lubecku (Jan Kochcicki).