Komunia duchowa

Kto nie może przyjąć Ciała Pańskiego, a jest w stanie łaski uświęcającej, powinien wzbudzić intencję przyjęcia komunii i powiedzieć o tym Bogu, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Najlepiej jest to zrobić podczas uczestnictwa w transmisji Mszy św., ale wtedy, kiedy skupiamy się na słuchaniu Mszy św., a nie robimy inne rzeczy. W innych przypadkach zaleca się zrobić akt pokutny, odmówić Ojcze nasz oraz „Panie nie jestem godzien…”.

 

Formuła komunii duchowej:

Pragnę Cię przyjąć, o Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych.

 

Proszę po przyjęciu komunii duchowej nie zapomnieć podziękować Panu Jezusowi za tę łaskę.