Litania do Trójcy Przenajświętszej

Kyrie
elejson. Chryste elejson. Kyrie
elejson.
Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze
wszechmogący, Stworzycielu świata Boże, zmiłuj się nad
nami.
Synu przedwieczny, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się
nad nami.
Duchu Święty, Uświęcicielu świata Boże, zmiłuj
się nad nami.
Trójco Przenajświętsza, Jedyny w Trzech
Osobach niepojęty i niewysłowiony Boże!
Trójco
Przenajświętsza, Jedyny Boże, przez którego i w którym
jest wszystko, Trójco Przenajświętsza, Jedyny Boże, którego
niebo i ziemia ogarnąć nie mogą, Trójco Przenajświętsza,
Jedyny Boże, Obrońco nasz i zapłato nasza wieczna,
Trójco
Przenajświętsza, Jedyny Boże litościwy, cierpliwy, i
nieprzebranego miłosierdzia,
Trójco Przenajświętsza,
Jedyny Boże, który nie chcesz zguby grzeszników, lecz
przyjmujesz pokutujących do swojej łaski
Bądź nam miłościw,
przepuść nam Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie.
Od
powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie.
Od nagłej i
niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie.
Przez wszechmocność,
Twoją, Boga Ojca naszego, wysłuchaj nas Panie.
Przez wcielenie,
mękę i śmierć Twoją, Boga Syna, Zbawiciela naszego,
Przez
oświecenie Twoje, Boga Ducha Świętego, Pocieszyciela
naszego,
Przez przyczynę Najświętszej Panny i Wszystkich
Świętych
Abyśmy Ciebie Boga i Pana naszego ze wszystkiego
serca, ze wszystkiej duszy, i ze wszystkich sił naszych
kochali,
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie
zachowywali,
Abyś pokój, cnotę i wiarę między narodami
sprawić i pomnażać raczył,
Abyś ojczyznę naszą, od
wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twej zachowywać raczył,
Abyś
nam grzechy odpuścić, i do chwały królestwa Twojego przyjąć
raczył,
Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny,
przepuść nam Panie. Święty Boże, Święty mocny, Święty
nieśmiertelny, wysłuchaj nas Panie.
Święty Boże, Święty
mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Kyrie
elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.


Módlmy
się:

Boże Ojcze,
Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha
Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę życia Bożego,
spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznali wieczną chwałę
Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze
ich działania. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

Módlmy
się:

Boże, który
niepojętym sposobem posiadasz to wszystko, cokolwiek doskonałego i
miłości godnego być może, zgaś we mnie wszelką niedobrą
miłość, a zapal najczystszy ogień Twojej prawdziwej, mocnej i
stałej miłości, abym niczego innego nie kochał, tylko Ciebie
samego albo dla Ciebie samego, oraz wszystkie stworzenia w Tobie,
abym na koniec przejęty Twoją najświętszą miłością, tam Cię
umiłował, gdzie Cię z Twoimi Świętymi pragnę najdoskonalej
posiadać i kochać bez końca.