Modlitwa do Najświętszej Trójcy

        Dzięki Ci, Boże, że raczyłeś objawić nam prawdę o Sobie,
jedynym Bogu żyjącym w Trzech Osobach, Odwieczny, święty i
wszechmogący jesteś, Boże Ojcze; odwieczny, święty i wszechmocny
jesteś, Synu Boży; odwieczny, święty i wszechmocny jesteś Duchu
Święty. Niech sławią Cię wszystkie narody, Boże w Trójcy
jedyny, wierzę, że mieszkasz w nas przez łaskę uświęcającą i
że otrzymując życie Boże, zarazem i Ciebie przyjmujemy. Jakże
nas uszlachetniasz, uświęcasz i podnosisz w godności, sprawiając,
że Twoim jesteśmy mieszkaniem. Dzięki Ci za tę wielką łaskę.
Święty Boże, działaj w nas, prosimy z pokorą, podtrzymuj w nas
pamięć i wiarę w Twoją obecność i dopomagaj, abyśmy w
postępowaniu pamiętali o swej godności i chrześcijańskim życiem
okazali wdzięczność za łaskę Twojego, Boże życia w nas.
Udzielaj nam, Boże Trójjedyny, również wielkiego daru
wytrwania w dobrym do końca życia, a potem daj nam oglądać Ciebie
twarzą w twarz, żyć z Tobą na wieki i cieszyć się nieskończonym
przebywaniem z Tobą. Amen.