Modlitwa Matki w stanie Błogosławionym

Umiłowany
Ojcze w Niebie, dziękuję, że udzieliłeś mi łaski poczęcia i noszenia nowego
życia.

Powierzyłeś
mi życie człowieka i za to pragnę Cię wielbić.

Uświęć mój
wysiłek, pobłogosław nadzieję, przyjmij radość oczekiwania, stań przy mnie w
trudnej godzinie porodu.

Proszę, abym
urodziła zdrowe dziecko.

Zawierzam je
Twojej Ojcowskiej miłości, z pokorą przyjmuję wszystkie bóle porodu, ale
proszę, czuwaj nad moim dzieckiem w tym trudnym momencie.

Udziel mi
dobrych myśli i czystego serca, abym otworzyła się na Twoją łaskę, miłość i
prawdziwą radość.

Nie pozwól
nigdy zapomnieć, że to Ty mi powierzyłeś dziecko, które ma stać się dzieckiem
Bożym.

Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.