Modlitwa świętego Augustyna

Panie
wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś był,
jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy
duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje, wiarę
i wytrwałość w dobrym, abyś je strzegł każdej godziny i każdego
momentu mego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco
Przenajświętsza, i ochroń mnie od wszelkiego zła szczególnie
od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich widzialnych i
niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę
Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów,
stałość Męczenników, czystość Dziewic zasługi
Wybranych.

Wezwania
Wyznajemy naszą wiarę w Boga w Trójcy
Świętej Jedynego, powtarzając: Wierzymy w Ciebie!
P.: Boże
Ojcze Wszechmogący, który w Swej przedwiecznej mądrości
stworzyłeś wszechświat i wciąż go odnawiasz.
W.: Wierzymy w
Ciebie!
- Boże Ojcze, który z niepojętej miłości
człowieka stałeś się we wszystkim do nas podobny prócz
grzechu
- Synu Boży, który życie oddałeś na krzyżu,
aby zbawić ludzkość
- Duchu Święty, który światłem
Swoim obdzielasz ludzi przez wszystkie wieki
- Duchu Święty,
który tworzysz serca czyste i napełniasz je miłością
P.:
Niech będzie błogosławiona Święta Trójca nierozdzielna
Jedność, albowiem uczyniła nad nami miłosierdzie Swoje. Amen