Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca

NAJŚWIĘTSZA
MARYJA PANNA OBJAWIA SIĘ W FATIMIE

      
W 1917 r. w Fatimie w
Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci:
Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolejnych sześć
miesięcy, od maja do października, każdego trzynastego dnia
miesiąca. W sierpniu Piękna Pani pojawiła się później,
gdyż trzynastego dzieci były więzione. Ukazując się po raz
drugi, 13 czerwca, Matka Boża zapowiedziała, że niedługo zabierze
Franciszka i Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Jezus
pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić na świecie nabożeństwo
do Jej Niepokalanego Serca. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane
Serce Maryi znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały
otaczające Je ciernie. Maryja powiedziała też do dzieci i innych
zgromadzonych:

      
Chcę,
żebyście codziennie odmawiali różaniec.

      
Innym razem Matka Boża
prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników:

      
Módlcie
się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za
grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce
się umartwiać za nie i za nimi wstawiać

(sierpień).

      
Dzieci ujrzały także
przerażającą wizję piekła. Matka Boża powiedziała do nich:

      
Widziałyście
piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników.
Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co wam powiem,
wiele dusz się zbawi i zazna pokoju.... Przybędę, aby zażądać
poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i zadośćczyniącej
Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli wysłuchają moich
próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój

(13 lipca).

 

NABOŻEŃSTWO
PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

      
Zgodnie z zapowiedzią
Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci
Franciszka i Hiacynty, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania),
tym razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego objawienia po raz
kolejny Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce
otoczone cierniami, a Jezus powiedział:

      
Współczuj
Sercu swojej Najświętszej Matki, które jest ukoronowane
cierniami, jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają,
a nie ma nikogo, kto czyniłby akt zadośćuczynienia, żeby owe
kolce wyrwać.

      
Wtedy Matka Boża wezwała
do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót
miesiąca:

      
Spójrz,
moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które
niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje
bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się Mnie
pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z
łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć
miesięcy w pierwsze soboty odprawia spowiedź, przyjmą Komunię
św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście
minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi
towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

 

      
13 września 1939 r.
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę
kościelną i rozwija się na całym świecie. Przez to nabożeństwo
wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw raniących
Niepokalane Serce Maryi:

      1.
bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,

      2.
bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,

      3.
bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w
Niej Matki ludzi,

      4.
znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca
dzieci obojętność, pogardę,

          a
nawet odrazę do Niepokalanej Matki,

      5.
obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej
świętych wizerunkach.

 

NA
CZYM POLEGA NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

      
Istotą tego nabożeństwa
jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej
Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem
piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona
ocalić jak najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec
przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od
piekła, aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego
zaangażowania w tę misję.

      
Nabożeństwo pierwszych
sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana
przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać
Boga i wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi,
a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach
wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.

 

CZTERY
WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

      
Najświętsza Panna i
Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby
opisać nabożeństwo wynagradzające grzechy popełnione przeciw
Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ramach powinniśmy:

      1.
w pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją
wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw
Niepokalanemu
Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania
wcześniej, byleby w tym
dniu
być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego;

      2.
przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w
powyższej intencji;

      3.
odmówić pięć tajemnic różańcowych;

      4.
przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe
ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

      
Niezbędnym warunkiem
dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te
praktyki wypełniamy, co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego
1926 r.:

      
To
jest prawda, moja córko, ze wiele dusz zaczyna, lecz mało kto
kończy, i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymać
przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć
pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu
Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście
bezdusznie i z obojętnością...

 

      
Jezus wymienia trzy grupy
osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca: tych, którzy zaczynają je odprawiać, lecz nie
kończą; takich, którzy kończą, ale odprawiają je jedynie
ze względu na obiecane łaski; i w końcu trzecia grupa to osoby,
które czynią to przede wszystkim w celu wynagrodzenia
Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej podobają się Jezusowi.

      
Jeśli ktoś nie będzie
mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą
kapłana, praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.

      
W pobożnym wzbudzaniu
właściwej intencji potrzebnej do dobrego odprawienia nabożeństwa
do Niepokalanego Serca Maryi pomoże nam modlitwa pozostawiona przez
Piękną Panią:

      
Jezu,
to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i
dla zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu
Sercu Maryi

(13 lipca 1917 r.).