Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca - szczegółowo

Siedem lat po
zakończeniu fatimskich objawień Najświętsza Maryja Panna
zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części
tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi. Tego samego dnia, a było to 10 grudnia
1925 r., Matka Boża wskazała na jedną z zasadniczych części
kultu Jej Niepokalanego Serca: na nabożeństwo pierwszych sobót
miesiąca.

Jaka jest
historia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi w pierwsze soboty
miesiąca i na czym ono polega?
W 1917 roku Matka Boża objawiła
się w Fatimie trójce dzieci. Skierowała przez nie do świata
orędzie. Wzywała do nawrócenia, pokuty, modlitwy (zwłaszcza
codziennej modlitwy różańcowej), do ofiarowania się Jej
Niepokalanemu Sercu. Przyjęcie tych żądań Matki Bożej Papież
Pius XII nazwał jedynym ratunkiem dla świata.
W czasie kolejnych
objawień Matka Najświętsza pokazała dzieciom Swoje Niepokalane
Serce otoczone cierniami, a następnie piekło, do którego
zmierzają niezliczone rzesze grzeszników. Przedstawiła
straszliwe konsekwencje odejścia od Bożych praw. Zapowiedziała, że
jeśli ludzkość nie zmieni życia, wybuchnie nowa, jeszcze gorsza
wojna światowa. Będzie głód, prześladowanie Kościoła i
Ojca Świętego. Aby zapobiec tym nieszczęściom, Maryja przyrzekła,
że przyjdzie ponownie, aby prosić o wynagrodzenie w pierwsze soboty
miesiąca. Powiedziała wtedy:

Bóg
chce wprowadzić na świecie cześć Mego Niepokalanego Serca. Tym,
którzy przyjmą to nabożeństwo obiecuję zbawienie. Dusze te
będą przez Boga kochane jak kwiaty, postawione przeze Mnie dla
ozdoby Jego tronu.
Jeśli się zrobi, to co wam powiem, wielu
zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na
świecie... Jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne
nauki po świecie wywołując wojny i prześladowanie Kościoła.
Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał znieść
wiele cierpień. Różne narody zginą. Na koniec Moje
Niepokalane Serce zatriumfuje.

10 grudnia 1925
roku, gdy Łucja przebywała w Pontevedra, objawiła się jej
Najświętsza Panna, a u Jej boku w jasności Dzieciątko Jezus.
Maryja położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała Swoje Serce
otoczone cierniami. Dzieciątko Jezus powiedziało:

Miej litość
nad Sercem twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie ranią Je wciąż na nowo, a nie ma nikogo, kto
by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Potem Maryja
powiedziała:
Córko
moja, spójrz, Serce Moje otoczone cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i lekceważenie stale Je
ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż
wszystkim, że obiecuję przyjść na pomoc w godzinę śmierci z
wszystkimi laskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez
5 kolejnych miesięcy w pierwsze soboty:

 • odprawią spowiedź

 • przyjmą Komunię św.

 • odmówią różaniec

 • przez 15 minut towarzyszyć Mi będą, rozmyślając o 15 tajemnicach
  różańca w intencji zadośćuczynienia

W XVII wieku Pan
Jezus objawił św. Małgorzacie Swoje Najświętsze Serce i zażądał
wynagrodzenia w pierwsze piątki miesiąca. Dzisiaj Serce Jezusa chce
być czczone jednocześnie z Niepokalanym Sercem Maryi. Pan Jezus
obiecał tym, którzy odprawią nabożeństwo 9 pierwszych
piątków, że nie umrą bez sakramentów świętych.
Podobnie Matka Boża przyrzekła tym, którzy podejmą
zadośćuczynienie w pierwsze soboty, że będzie obecna w godzinie
ich śmierci "wraz ze wszystkimi laskami potrzebnymi do
zbawienia". Dlatego objawienie to nazywamy także WIELKĄ
OBIETNICĄ NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.

W 1930 roku
o.Concalves SJ poprosił Łucję, aby wyjaśniła dokładniej sposób
praktykowania tego nabożeństwa. Wtedy Pan Jezus objawił jej,
dlaczego ma być 5 sobót. Powiedział:

Moja córko,
powód jest prosty: jest 5 rodzajów zniewag i
bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

 1. bluźnierstwa
  przeciw Niepokalanemu Poczęciu;

 2. przeciwko Jej Dziewictwu;

 3. przeciwko Boskiemu Macierzyństwu,
  gdy jednocześnie nie chce się uznać Jej za Matkę ludzi;

 4. starania ludzi, którzy
  usiłują publicznie wpajać w serca dzieci obojętność, pogardę,
  a nawet odrazę wobec Niepokalanej Matki;

 5. bezpośrednie znieważanie
  Maryi w Jej świętych wizerunkach.

Oto moja córko
powody, dla których Niepokalane Serce Maryi nakazuje Mi żądać
tego małego zadośćuczynienia. To zadośćuczynienie poruszy. Moje
Miłosierdzie i wybaczę temu, kto miał nieszczęście Ją
znieważyć. Jeśli o ciebie chodzi, to poprzez swoje modlitwy i
ofiary staraj się bez ustanku skłaniać Mnie do Miłosierdzia wobec
tych nieszczęsnych dusz

Łucja wyjaśniła
także dokładniej niektóre sprawy dotyczące praktykowania
pierwszych sobót:

 • Spowiedź
  można odbyć innego dnia, byleby przyjmując Komunię św., być w
  stanie łaski;

 • do warunków niezbędnych,
  oprócz Komunii św., należy odmówienie cząstki
  różańca
  (5 tajemnic), oraz 15-minutowe rozmyślanie o
  jednej lub kilku tajemnicach różańca.

W praktyce
dziewięciu piątków miesiąca, jak i pięciu sobót,
należy przede wszystkim podkreślić intencję wynagrodzenia, a nie
osobiste zaasekurowanie się na godzinę śmierci. Nie można
poprzestać na formalnym spełnieniu warunków związanych z
obietnicą, chociaż obietnice stanowią wielką pomoc w utrzymaniu
nas na drodze do Boga. Jeśli jednak chcemy dobrze spełnić żądania
Matki Bożej i otrzymać oczekiwane owoce, praktykom religijnym
powinno towarzyszyć pragnienie zadość uczynienia i życia na
codzień w łasce uświęcającej.