Odpust Porcjunkuli

W 1216 roku św. Franciszkowi objawił się Pan Jezus. Obiecał, że każdy zakonnik Braci Mniejszych, który po Spowiedzi i przyjęciu Komunii św. odwiedzi kapliczkę Porcjunkuli [Cząsteczka], zyska odpust zupełny. Papież Honoriusz III zatwierdził ten przywilej, choć początkowo można go było zyskać jedynie między wieczorem dnia 01.08. a wieczorem dnia 02.08.. Papież Sykstus VI w 1480 roku rozciągnął ten przywilej na wszystkie kościoły I i II Zakonu Franciszkańskiego, ale tylko dla samych zakonników. Papież Grzegorz XV w roku 1622 objął nim także wszystkich świeckich, którzy wyspowiadają się i przyjmą Komunię świętą w odpowiednim dniu. Kolejni papieże potwierdzali ten przywilej.

 

W 1967 roku papież Paweł VI [konstytucja apostolska Indulgentiarium Doctrina] podał warunki uzyskania odpustu Porcjunkuli: każdy, kto w dniu 02.08. nawiedzi swój kościół parafialny, odmówi w nim Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary, przystąpi do sakramentalnej Spowiedzi św. i przyjmie Komunię św., odmówi modlitwę w intencjach papieża [nie za papieża, ale w intencjach, w których on się modli], ponadto wolny będzie od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – zyskuje odpust zupełny.

 

Biskup Ordynariusz Jan Kopiec zezwala na uzyskanie tego odpustu albo 02.08., albo w niedzielę 29.07. lub 05.08., ale tylko w jeden z tych dni.