Odpust Porcjunkuli

Odpust Porcjunkuli związany jest z wydarzeniem z letniej nocy w 1216 r. Św. Franciszek z Asyżu usłyszał w swojej celi wezwanie, by udać się do kaplicy Porcjunkuli. Ujrzał tam Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a po Jego prawym boku Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów. Usłyszał głos: "Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła" . Wtedy Franciszek prosił: "Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i najnędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów". A do Matki Najświętszej św. Franciszek powiedział: "Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją przed Tobą". Następnego dnia św. Franciszek udał się do Perugii, gdzie przebywał wówczas papież Honoriusz III, a ten udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki Porcjunkuli [02.08.].

Od XIV w. papieże zaczęli odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom franciszkańskim. W 1847 r. Papież Pius IX przywilej odpustu rozszerzył na wszystkie kościoły parafialne, przy których jest III Zakon św. Franciszka. W 1910 r. papież Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu wszystkim kościołom, jeśli tylko biskup uzna to za stosowne. W rok później ten przywilej rozszerzył na wszystkie kościoły.

By uzyskać wspomniany odpust, należy spełnić następujące warunki:

 

- pobożnie nawiedzić kościół,

- odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary,

- przystąpić do spowiedzi świętej,

- przyjąć Komunię świętą,

- pomodlić się według intencji Ojca Świętego,

- wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

 

Warto skorzystać ze "skarbca Bożego Miłosierdzia" i uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy.

 

Biskup Gliwicki zezwala na uzyskanie tego Odpustu zupełnego w niedzielę, 02.08., albo w niedzielę, 26.07., albo w niedzielę, 09.08. – ale tylko w jeden z tych dni.