Powierzenie się Trójcy Świętej

        Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś,
był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie
czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa i czyny moje,
wiarę i wytrwałość w dobrem, abyś je strzegł każdej
godziny i każdego momentu mojego życia. Wysłuchaj mnie, o Trójco
Przenajświętsza i ochroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie
od każdej niewierności przeciw Tobie, od wszystkich widzialnych i
niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę
Najświętszej Maryi, przez modlitwy świętych Patriarchów,
wstawiennictwo świętych Apostołów, stałość Męczenników
i zasługi Wybranych. Amen.