Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi Św. Dzieci I Komunijnych

Panie Jezu, Dobry Pasterzu, który szukasz mojego serca, zagubionego w grzechach - pomóż mi w przypomnieniu ich sobie duchem mądrości, rozumu i rady, duchem odwagi i troski o czystość serca - abyś wszystkie wyznane grzechy mi przebaczył i pomógł mi już do nich nie powracać.

Przykazanie I

 • Po czym mogę poznać, że czasem zapominam o miłości do Pana Boga?

 • Co zabiera mi czas przeznaczony na modlitwę, naukę religii czy pójście do kościoła?

 • Dlaczego tak rzadko pamiętam o Panu Bogu - nie modlę się do Niego i nie odwiedzam Go w kościele?

 • Co nie pozwala mi zdobyć dobrej oceny z nauki religii?

Przykazanie II

 • Jak i kiedy obrażam Pana Boga moimi słowami?

 • Jak często bezmyślnie wymawiam imię Boże i żartuję z rzeczy świętych

 • Jak często wymawiam brzydkie wyrazy i dlaczego?

 • Kiedy i dlaczego nie szanuję rzeczy i miejsc poświęconych Panu Bogu (krzyży, obrazków, medalików, Pisma Świętego, kościołów, kaplic)?

 • Jak często bezmyślnie przysięgam na Pana Boga?

Przykazanie III

 • Ile razy z własnej winy opuściłem niedzielną Mszę Świętą?

 • jak często spóźniałem się do kościoła?.

 • Dlaczego czasem moje zachowanie w kościele może nie podobać się Panu Bogu?

 • Jak często odkładam na niedzielę odrabianie lekcji ze Szkoły?

Przykazanie IV

 • Czym najczęściej zasmucałem swoich rodziców?

 • Czym denerwowałem nauczycieli, katechetę, księdza i Panią w Szkole?

 • Czym zasłużyłem sobie na karę rodziców lub nauczycieli?

 • Czym wynagrodziłem rodzicom to, że ich martwię?

Przykazanie V

 • Kiedy i jak narażałem życie i zdrowie swoje i bliźniego (przez zabawy na ulicy, bójki, nieostrożność, palenie papierosów, niemądre kawały)?

 • Czy ktoś musiał cierpieć z mojego powodu i dlaczego?

 • Czy dręczyłem zwierzęta, ptaki lub owady?

Przykazanie VI i IX

 • Jak często oglądałem bezwstydne filmy, obrazy czy rysunki? Czy namawiałem do tego innych?

 • Czy mówiłem brzydko o ciele człowieka?

 • Jakich zabaw powinienem się wstydzić?

Przykazanie VII i X

 • Jakie rzeczy cudze lub wspólne przywłaszczyłem sobie bez pozwolenia?

 • Czy zawsze zwracałem resztę lub pożyczoną rzecz?