Rzeźby w kościele

W kościele św.
Trójcy znajdują się (bądź znajdowały się) bardzo stare i
bezcenne

rzeźby gotyckie. Niestety wiele z tych rzeźb

skradziono przed laty i chyba należy je uznać za
bezpowrotnie
stracone.
Inne rzeźby zdeponowane zostały w Muzeum
Archidiecezjalnym w Katowicach.

Te rzeźbione w
drewnie dzieła sztuki sakralnej ozdabiały niegdyś ołtarz
główny i ołtarze boczne, a ich pochodzenie nie jest do
dziś dostatecznie znane.

Największą, bo
prawie naturalnych rozmiarów jest Pieta.

Drewniana
rzeźba przedstawia Matkę Boską trzymającą zmarłego
Chrystusa na
kolanach.

Inne rzeźby
przedstawiały ŚŚ. Cy­
priana,
Walentego, Jana Chrzciciela, Jana Ewangelistę,
Bartłomie­
ja,
Jakuba, Andrzeja, Elżbietę, Magdalenę, Dorotę, Marcina
oraz

popiersia św. Piotra i św. Pawła. W lewym ołtarzu
bocznym znaj­
dują
się rzeźby św. Barbary i św. Jadwigi bądź św. Teresy. (Warto
wspomnieć, że w 2002 roku koszęciński rzeźbiarz Pan
Ryszard Korzekwa „odtworzył” wierne kopie straconych
bezpowrotnie rzeźb, które można oglądać w kościele
).