Sakrament Bierzmowania

Kan. 879 Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Sakrament bierzmowania;
który wyciska charakter i przez który ochrzczeni,
postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są
ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z
Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i
czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili
".

Do Sakramentu Bierzmowania przygotowuje szczególnie się
młodzież klas III gimnazjum. Choć całość trwa od I klasy
gimnazjalnej.

Przygotowanie odbywa się podczas katechezy w szkole oraz na
spotkaniach liturgicznych przy parafii.

Istnieje także konieczność włączenia się rodziców w
proces przygotowania do przyjęcia tego sakramentu poprzez dobry
przykład i zainteresowanie. Poprzez uczestnictwo w Nabożeństwach
przygotowanych przez Młodzież przygotowującą się do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania - od I klasy gimnazjalnej włącznie.

Świadkiem Bierzmowania, najlepiej gdyby był któryś z
rodziców chrzestnych albo sam rodzic. Nie może być nim osoba
wybrana tylko według kryterium znajomości, koleżeństwa lub tzw.
„chodzenia ze sobą". Warunki, jakie powinien spełniać świadek
Bierzmowania są takie same, jak dla rodziców chrzestnych.

Ci, którzy noszą od Chrztu św. imiona świętych, nie
powinni wybierać do Bierzmowania nowego imienia.

Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze Sakramentu Bierzmowania
proszeni są o kontakt z Ks. Proboszczem.