Sakrament Pokuty

Kan. 959
Kodeksu Prawa Kanonicznego:

„W sakramencie pokuty, wierni
wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal
i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzielone przez
tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów po
chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują pojednania z
Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę".

Okazja
do spowiedzi św. przed każdą Mszą świętą w dni powszednie oraz
w czasie Nabożeństw.