Skrzynka modlitw

Matko Boża upros zdrowie,opieke Bożą i błogosławieństwo Boże dla mnie,mamy i rodziny.
Panie Boże dziękuję Ci za wszystko co dla mnie uczyniłeś i czynisz oraz co uczynisz.Proszę w intencji mojej rodziny . Polecam też Tobie moich rodziców , braci , osoby które prosiły mnie o modlitwę oraz osoby modlące się za nas .
Proszę o znalezienie dobrej pracy.
Za dzieci chore na raka .neuroblastomy , polipy
Za bliskich
Za rodziny
Za bezdomnych za Annę i Andrzeja
O uzdrowienia z chorob nowotworowych dla Piotra Michała Jadwigi Anny Wiktora Gabriela Filipa Joanny Szymona
z chorób serca dla Andrzeja Krzysztofa Danuty Marii Krystyny
O uzdrowienie z bezpłodności dla Tomasza Ilony Weroniki Marka
I uzdrowienie duszy dla Wiktora Marcina Piotra Czarka
O uwolnienie z nałogów i zniewoleń dla Agaty Michała Jana Kamila Roberta Ewy
O błogosławieństwa
Proszę o dar modlitwy sercem i dar wiary świętej dla wszystkich członków rodziny.Amen
Proszę o modlitwę w intencji moich rodziców Danuty i Jana o uzdrowienie dla nich z chorób nowotworowych oraz o zdrowie dla mojej siostry Anety i brata Pawła a także o poprawę warunków pracy dla Pawła
Proszę o modlitwę szukam pracę dobrej dobrze płatną stałą w Londynie. O dobrą żonę. O Bogoslawienstwo finansowe dla całej mojej rodziny o żywą wiarę w Pana Boga.
Proszę o modlitwę w intencji moich rodziców Danuty i Jana o uzdrowienie dla nich z chorób nowotworowych oraz o zdrowie dla mojej siostry Anety i brata Pawła a także o poprawę warunków pracy dla Pawła
Z prosbą o uzdrowienie, uwolnienie dla Pawła
Maryjo błagam weź w swoją opiekę naszą rodzinę a szczególnie córki i proszę o piękną miłość dla córek