Ufam Trójcy Przenajświętszej

UFAM 

 • Trójcy Przenajświętszej, Cudownej,

 • Ojcowskiej Opatrzności Boga, Ojca mego,

 • Boskiemu Dzieciątku w Żłóbku Złożonemu,

 • Chrystusowi na Krzyżu Umęczonemu,

 • Panu w Najświętszej Eucharystii Utajonemu,

 • Duchowi Świętemu, w którym Pełnia Światła i
  Świętości,

 • Niepojętej Miłości Bożej,

 • Nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu,

 • Niewyczerpanym zasługom Zbawiciela,

 • Niewysłowionemu Imieniu Jezus,

 • Najświętszym ranom Jego,

 • Najświętszemu Obliczu Jego,

 • Najsłodszemu Sercu Jezusowemu,

 • Mądrości Bożej,

 • Mocy Najświętszej Obecności Bożej,

 • Najczystszej Pannie Maryi,

 • Matce Najboleśniejszej,

 • Rozmodlonej za nas,

 • Królowej Nieba i Ziemi,

 • Św. Józefowi, Opiekunowi Św. Rodziny,

 • Św. Aniołowi Stróżowi memu,

 • Ukochanym św. Patronom moim,

 • Orędownictwu Świętych w Niebie,

 • Wstawiennictwu Dusz Zmarłych.

JEZU, UFAM TOBIE

 • w najtrudniejszych chwilach życia

 • w grożących niebezpieczeństwach

 • w stracie moich najbliższych

 • w opuszczeniu od ludzi, tym bardziej w
  przykrościach i upokorzeniach

 • w cierpieniach fizycznych i moralnych

 • w niezrozumiałych dla mnie zrządzeniach Bożych

 • by rozpaczającym grzesznikom silną nadzieję
  uprosić

 • by Cię za tych, którzy Ci nie dowierzają
  pocieszyć

 • by Cię za chwile własnego zwątpienia przebłagać

 • by Ci to wynagrodzić, tym goręcej

 • mimo niezliczonych grzechów moich

 • mimo całej nędzy mojej, tym mocniej

 • na dzisiaj i na zawsze bez zastrzeżeń ani
  ograniczeń.

JEZU, UFAM TOBIE.

Amen 

Rok 1937