Warunki pięciu sobót

Warunek 1
Spowiedź
w pierwszą sobotę miesiąca

Łucja
przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały
co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła
być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział:

Może nawet
wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie
łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić
Niepokalanemu Sercu Maryi.

Do spowiedzi
należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi
wobec. Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można
przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu
zniewag, o których mówi Jezus. Można wzbudzić
intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie
otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić
taką lub podobną modlitwę:

Boże, pragnę
teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać
przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te,
którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból
Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje
miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by
Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także
podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

Boże, bądź
miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Warunek
2

Komunia
św. w pierwszą sobotę miesiąca

Po przyjęciu
Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można
odmówić taką lub podobną modlitwę:

Najchwalebniejsza
dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem
pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu
Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę
uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa.
Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać.
Tego, bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że
Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez
wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko,
Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który
Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia
za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny
sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie,
aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się
Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni
przyłączą się do tego hołdu i rozstawiają Twoją świętość i
dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami,
Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej
miłości do każdego człowieka. Amen.

Warunek
3

Różaniec
wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca

Po każdym
dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt
wynagrodzenia:

O mój
Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego,
zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie
tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Zaleca się
odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi
wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykły
Różaniec, z tym, że w "Zdrowaś Maryjo..." po
słowach "... i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus"
włącza się poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne:

 1. Zachowaj i
  pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!

 2. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
  w Twoje nieprzerwane dziewictwo!

 3. Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
  w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!

 4. Zachowaj i pomnażaj w nas cześć
  i miłość do Twoich wizerunków!

 5. Rozpłomień we wszystkich
  sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!

Warunek
4

Piętnastominutowe
rozmyślania nad piętnastoma tajemnicami
różańcowymi w
pierwszą sobotę miesiąca

(Przykładowe
tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną).

 1. Najpierw
  odmawia się modlitwę wstępną:

  Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam
  Ciebie, Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca,
  co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz.

 2. Należy
  przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1, 26-38). Odczytaj
  tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.

 3. Z pokorą pochyl się nad
  misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej.
  Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów:

  • Rozważ anielskie przesłanie
   skierowane do Maryi.

   Centralnym punktem tego wydarzenia nie jest ktoś wielki, uczony i
   sławny w świecie, lecz skromna i pokorna Maryja.

   • Rozważ
    znaczenie cnoty pokory

    Bóg nie patrzy na wygląd zewnętrzny, lecz na wnętrze, na
    piękno i bogactwo duszy

   • Rozważ,
    jak Bóg ocenia nas inaczej niż czyni to światAnioł, który pozdrawia Maryję, patrzy na Nią jako na swoją
    Panią i Królowę. "Królowo Aniołów"
    - pozdrawiamy Maryję w Litanii Loretańskiej

   • Rozważ
    wielkość wywyższenia swej Matki

    Dopóki grzeszni ludzie za przykładem Anioła czczą i
    pozdrawiają Matkę Bożą, mogą mieć nadzieję, że nie spotka ich
    zagłada. Jeśli ktoś z wiarą pozdrawia Maryję, wówczas
    sprzeciwia się Szatanowi i przyłącza się do zastępu dobrych
    duchów.

   • Rozważ
    tajemnicę dostępu do zbawienia przez zjednoczenie z Maryją.

  • Rozważ
   odpowiedź Najświętszej Maryi Panny.Maryja mówi: " Oto ja służebnica Pańska". Tę
   odpowiedź udzieliła Ona z wiarą, z pokorą i niezmierzoną
   miłością.

   • Rozważ
    wiarę i pokorę Maryi

    Wypowiedź ta ukazuje usposobienie Serca Maryi. Od Niej można się
    uczyć odpowiadania na Boże polecenia, życzenia i zrządzenia

   • Rozważ,
    jak możesz z pełnym pokory i miłości przyzwoleniem od powiadać
    Bogu.

    W odpowiedzi Maryi mieści się godna podziwu i sprawiająca cuda
    wiara.

   • Wzbudź w
    sobie pragnienie żywej, mocnej i niewzruszonej wiary

  • Rozważ
   wcielenie Syna Bożego.

   "A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami."

   • Rozważ
    ten cud.

   • W tym momencie wszystkie niebieskie duchy uwielbiają Boga wcielonego
    w łonie Najświętszej Dziewicy

   •  Wspólnie
    z nimi módl się o głęboką pokorę serca i okazanie
    gotowości spienienia wszystkiego tego, czego Bóg od ciebie
    oczekuje.

 4. Z kolei
  zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu
  Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:

  Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu
  anioła, Twój Syn jednorodzony stał się człowiekiem w tonie
  Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i
  dozwól mi znaleźć u Ciebie wsparcie za Jej orędownictwem,
  ponieważ z wiarą uznają Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen.

 5. Na
  zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.

 • Będę gorącym sercem miłował
  Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć.

 • Będę uczył się od Maryi
  posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje, co
  dnia

 • Obudzę w sobie nabożeństwo
  do mego Anioła stróża