Wezwania do Najświętszej Trójcy (wersja 1)

Bóg Ojciec nas stworzył, Bóg
Syn nas odkupił, Bóg Duch Święty nas uświęca. Pomni tych
łask nieskończonych, w duchu wdzięczności i pokornej prośby
módlmy się do błogosławionej Trójcy słowami:

*
Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o Najświętsza Trójco

 • Ratuj
  stworzenie, daj opatrzenie *

 • Wlej Ducha
  Świętego do serca mego *

 • Wspomóż
  w potrzebie proszących Ciebie *

 • Odpuść nam
  złości dla Twej miłości *

 • Odwróć
  głód, wojny, spraw czas spokojny *

 • Daj dar miłości
  i pobożności *

 • Szczęść
  ludowi Twemu jako swojemu *

 • Strzeż w nim
  żyjących, broń konających *

 • Daj nam być w
  niebie, prosimy Ciebie *

Błogosławiony
jesteś Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na
wieki.

Panie wysłuchaj
modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy
się:
Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo
Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego
życia: spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę i uznawali wieczną
chwałę Trójcy i uwielbiali Jedność Osób Bożych w
potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego
Syna, który z Tobą żyje w jedności Ducha Świętego, Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen