Zaproszenie Rocznicowe

ZAPROSZENIE
NA DZIĘKCZYNIENIE

ZA
KANONIZACJĘ JANA PAWŁA II

 

1. Dnia 17 czerwca br. przypada 15 rocznica
wizyty apostolskiej już dzisiaj świętego papieża Jana Pawła II w Gliwicach.
Jesteśmy dłużnikami Jego „pasterskiej miłości". Pamiętamy ten czerwiec roku
1999. Schorowany Ojciec św. wbrew opinii otoczenia postanawia przyjechać do nas
- do Gliwic. Uważał, że nie mógł nie przyjechać. Za tę Jego osobistą decyzję
jesteśmy mu wdzięczni. Za ten wspólnie odmówiony „Anioł Pański", za
błogosławieństwo apostolskie, za spontaniczny dialog jaki nawiązał z 500
tysięczną rzeszą wiernych, za historyczne 5 minut poświęcone naszej młodej
diecezji gliwickiej, chcemy przed Boży Majestat zanieść naszą pełną miłości
modlitwę dziękczynną już za Jego wstawiennictwem. Święty Janie Pawle II, Wielki
Pasterzu Kościoła Powszechnego, wstawiaj się za nami!

        Szczególny
wyraz naszej wdzięczności za kanonizację chcemy wyrazić w pamiętną rocznicę
Jego pobytu w Gliwicach 17 czerwca.

        Zapraszamy
kapłanów, delegacje wszystkich parafii, młodzież tj. „pokolenie JP II", poczty sztandarowe szkół noszących imię Jana Pawła II na
uroczystą Mszę św. dziękczynną za kanonizację Jana Pawła II do katedry we
wtorek 17 czerwca o godz. 18.00.

Dłużników Jego
wstawiennictwa przed Bogiem nie powinno zabraknąć.

 

2. Zapiszmy w sercach naszych słowa
przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II „Bez wielkiej i prawdziwej Miłości nie
ma domu dla człowieka. Choćby osiągnął wielkie sukcesy w dziedzinie rozwoju
materialnego, bez niej nie byłby skazany na życie pozbawione prawdziwego
sensu".

        Niech
słowa Jego zachęty towarzyszą nam i przyszłym pokoleniom na naszej Ziemi:
„Niech Bóg, który jest miłością będzie światłem waszego życia na dzisiaj i na
czasy, które nadchodzą. Niech będzie światłem dla całej naszej Ojczyzny.
Budujcie przyszłość godną człowieka i jego powołania".

        Przyjmijmy
błogosławieństwo Ojca Świętego z tej wizyty u nas i prośmy, żeby towarzyszyło
nam i przyszłym pokoleniom.

        „Was
wszystkich, wasze rodziny i wasze sprawy składam u stóp Matki Najświętszej,
która jest czczona w wielu sanktuariach tej diecezji i na całej Ziemi Śląskiej.
Niech uczy miłości Boga i człowieka, tak jak Ona to czyniła w swoim życiu".

 

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

 

 

+ Gerard Kusz

Wikariusz
Generalny