Informacje dla Pielgrzymów i Turystów

Zwiedzanie kościoła indywidualnie i grup pod opieką przewodnika zgłaszać do Pana Jana Myrcika.
 
Kościół Święcej Trójcy w Koszęcinie jest kościołem parafilanym, związanym z wielowiekową bogatą tradycją religijną. Jest także wielkim zabytkiem naszej kultury.
 
 
Telefony kontaktowe: 
Pan Jan Myrcik - nr tel. 34 3576 294
Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy - nr tel. 34 3576 370