02 - 10.12.2023

02 - 10.12.2023

I SOBOTA     02.12.

15.45

Różaniec

16.30

Ku czci Trójcy Świętej w int. Szymona Nowak i Pawła Ślosarczyka w 18 ur. i ich Najbliższych

 

Roczek: Emilia Kandzia

20.20

Różaniec

 

 

1 NIEDZIELA ADWENTU     03.12.

7.30

Za + mamę Natalię Cholewa w r.ś., tatę Józefa, rodzeństwo

9.30

Suma – Za ++ rodziców Anielę i Franciszka Kupczyk w pam.ur. i r.ś. Mamy, ojca Floriana Jastrzębskiego, dziadków

16.00

Ku czci Trójcy Świętej w int. Andrzeja Nowak w 50 ur. i jego Najbliższych

 

Chrzest: Maja Nadia Cyptor

20.20

Różaniec

 

 

PONIEDZIAŁEK     04.12.     ŚW. BARBARY, MĘCZENNICY

17.00

Roraty – Ku czci św. Barbary w int. Górników i ich Rodzin

20.20

Różaniec

 

WTOREK     05.12.

17.00

Roraty – Za + siostrę Barbarę Płonka z ok.imienin, pokr.

20.20

Różaniec

 

 

ŚRODA     06.12.     ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA

6.45

Roraty – Do Bożej Opatrzności o zdrowie dla Kingi z ok.ur. i za jej Najbliższych

20.20

Różaniec

 

 

I CZWARTEK     07.12.     ŚW. AMBOŻEGO, BSKUPA

17.00

Roraty – Do Chrystusa Arcykapłana o uświęcenie kapłanów i o nowe powołania

20.20

Różaniec

 

 

PIĄTEK     08.12.     UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

16.30

Ku czci Niepokalanej w int. Dzieci Maryi, Sodalicji Mariańskiej i czcicieli Matki Bożej

20.20

Różaniec

 

 

SOBOTA     09.12.

16.30

Ku czci św. Ambrożego w int. Pszczelarzy i ich Rodzin

20.20

Różaniec

 

 

2 NIEDZIELA ADWENTU     10.12.

7.30

Za + księdza Andrzeja Wandzla, ++ kapłanów

9.30

Suma – Za ++ Antoninę i Władysława Krysik, córki Jadwigę i Krystynę, pokr.

16.00

Za ++ dziadków Agnieszkę i Alojzego Pietruszewski w pam.ur., rodziców Bronisławę i Marcelego Brol w r.ś., pokr. Brol, Pietruszewski i Lechowicz

20.20

Różaniec